59. Генерална скупштина CER, Брисел, 8. фебруар 2017.

59. Генерална скупштина CER (Заједницa европских железница и инфраструктурних компанија), одржана је 8. фебруара 2017. године, у Бриселу.

Дан уочи Генералне скупштине CER, 7. фебруара, одржана је манифестација Европска железничка награда. Овогодишња манифестација је протекла у свечарском духу поводом обележавања десетогодишњице од успостављања Европске железничке награде (CER/UNIFE), која се додељује за развој политичких, економских, иновативних и техничких достигнућа и унапређење одрживости железничког саобраћаја. Бројним званицама обратили су се потпредседник Европске комисије, Maroš Ščefčovič, председник Одбора за саобраћај и туризам Европског парламента (TRAN), Karima Delli, министар саобраћаја и инфраструктуре Малте, као председавајуће ЕУ, Joe Mizzi, као и извршни директор CER, Libor Lochman и генерални директор UNIFE, Philippe Citroën.

59. Генерална скупштина CER, Брисел, 8. фебруар 2017.

Непосредно пре отварања 59. Генералне скупштине  CER, одржано је свечано потписивање Европске повеље о развоју социјалних и друштвених иницијатива на железничким станицама, која je усклађена са принципима Уговора из Лисабона о функционисању ЕУ, што између осталог подразумева солидарност и безбедност, борбу против социјалне дискриминације и сиромаштва. Потписници Повеље се обавезују да сарађују са националним институцијама и удружењима који се баве радом са особама које се суочавају са социјалном искљученошћу, а посебно са проблемом социјалне инклузије и боравком бескућника на железничким станицама, промовишући при томе размену знања и најбоље праксе између потписника. 

Повељу су овом приликом у присуству представника Европске комисије Хенрика Хололеиа, генералног директора DG MOVE и Дуње Перко, представнице Кабинета комесара за транспорт, Виолете Булц, потписали представници Немачких железница (DB), Грчких железнице (TRAINOSE), HŽ Infrastruktura, a испред „Инфраструктуре железнице Србије“ ад Повељу је потписао Милан Шеган, извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром.

59. Генерална скупштина CER, Брисел, 8. фебруар 2017.

Ванредна тачка дневног реда 59. Генералне скупштине CER био је избор вршиоца дужности председника Управног одбора CER. Како је досадашњи председник  Rüdiger Grube, 30. јануара 2017. године, поднео неопозиву оставку на позицију генералног директора Немачких железница, а самим тим и на место председавајућег CER, Управни одбор је предложио, а Генерална скупштина усвојила, да се на место в.д. председавајућег CER изабере Crister Fritzson, председавајући ASTOC и генерални директор SJ, Шведска. Председник Управног одбора CER, за период од 2018-2019. године, биће изабран  на  следећем заседању Генералне скупштине, у септембру 2017. године.

На Скупштини је поред интерних питања (именовања, пријем нових партнера CER, Буџет за 2016. и 2017.  годину, извештаја председавајућег о раду), расправљано о питањима од значaја за железнички сектор, али и питањима која се налазе у врху агенде Европске комисије.

На дневном реду се нашао заједнички документ CER/UIC “Унапређење железница 21. века”, којим се дефинишу пословни приоритети железничког сектора за период од 2017-2020. године (имплементација техничког стуба Четвртог железничког пакета, увођење ERTMS, модел пуне услуге (FSM), железнички коридори, итд), док је у оквиру секторске декларације Изјава сектора о коридорима усвојено десет приоритетних активности за унапређење железничког робног саобраћаја (редизајнирање реда вожње, побољшање понуде капацитета за робни саобраћај, унапређење система координације траса RNE (PCS RNE), показатељи KPIs, итд).

Такође је било речи о реализацији нове процедуре за прелазак на електронско пословање на железници, која је у складу са чланом 233(4) Законика за кориснике услуга Уније. ETD процедура, за коју лобира CER, потпуно ће заменити постојеће пословање засновано на документима у штампаном облику и уједно поједноставити процедуру преласка на електронско пословање. Како постоји суштинско неслагање између предлога Европске комисије (подржава увођење NCTS система који је успостављен за друмски саобраћај) и железничког сектора (ETD систем), Генерална скупштина је усвојила предлог да чланице CER-a предоче релевантним институцијама на националном нивоу, као и представницима царина, предности и користи ETD-а за железнички сектор и кориснике железничких услуга.

Генерална скупштина је информисана и примила на знање развој догађаја у погледу:

  • модалитета евентуалне ревизије Директиве 913/2010 о европској железничкој железничкој мрежи за конкуренти робни саобраћај (железнички робни коридори-RFCs)Henrik Holole, генерални директор DG MOVE, известио је присутне о одлуци Комисије да се ревизија Директиве одлаже за 2-3 године, а да ће се у међуврену примењивати тзв. меке мере,
  • трансформацији PRIME платформе (Платформа управљача железничке инфраструктуре Европе), у складу са одредницом Четвртог железничог пакета, која се односи на оснивање Европске мреже управљача инфраструктуре (ENIM),
  • тзв. друмском пакету – учешће CER у јавној расправи о директиви Еуровињета (наплата путарине за камионе) и EETS (Европски електронски сервис наплате путарине),
  • буци насталој од железничког робног саобраћаја – активности Европске комисије, Агенције за железнице Европске уније (ERA) и CER у погледу механизама за редукцију буке,
  • средњерочној ревизији CEF (Инструмент за повезивање Европе) и предлогу за проширење EFSI (Европски фонд за стратешке инвестиције), као и иновативним начинима финасирања, у контексту ревизије Вишегодишњег финансијског оквира ЕУ (MFF),
  • заједничком пројекту CER и  ETF (Европска федерација транспортних радника) о мобилним радницима на железници, покренутог у складу са закључцима Споразума о кључнима аспектима услова рада мобилних радника који су ангажовани у прекограничним услугама (из 2014.г),
  • новости и став CER-а у погледу Четвртог железничког пакета, конкретно Директиве 2012/34 о успостављању јединственог европског железничког подручја; спроведбени акт о условима за приступ железничким услугама (ревизија члана 13. Директиве 2012/34) и измена Анекса VII који се односи на доделу капацитета (Комисија ће искористити своје право и усвојиће делегирани акт који ће бити усклађен са чланом 43. Директиве).

„Инфраструктуру железнице Србије“ ад, која је пуноправни члан CER од 17. фебруара 2016. године, на 59. Генералној скупштини ове организације заступали су  Милан Шеган, извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром и проф. др. Небојша Бојовић, председник Скупштине акционара.

Posted in Вести, Међународна сарадња and tagged , .