Приоритети малтешког председавања ЕУ

Малта је 1. јануара 2017. године преузела шестомесечно председавање Саветом ЕУ. Иако најмања земља чланица ЕУ, са око 423.000 становника (0,08% популације ЕУ), Малта је посвећена чланица Уније и има планове и амбиције да за време свог председавања приближи ЕУ њеним грађанима.

Међу приоритетима малтешког председседништва налазе се миграције, јединствено тржиште, безбедност, друштвена инклузија, суседска и поморска политика.

Малта ће у погледу јединственог европског тржишта радити на коначном укидању роминга и геоблокирања, унапређењу безбедности снабдевања енергијом, као и на споразуму који ће обезбедити да сваки град и село у ЕУ има бесплатан wifi интернет.

У домену друштвене инклузије Малта ће посебну пажњу посветити повећању учешћа жена на тржишту рада и борби против родно заснованог насиља, док ће се у погледу социјалне политике наставити јавна расправа о Европском стубу социјалних права, што подразумева  изазове и решавање проблема са којима се сусрећу запослени и њихове породице, Директиву о радном времену и питања социјалне заштите.

Када је реч о саобраћају, малтешко председништво даје приоритет раду на предлогу о Правима путника у железничком саобраћају, као расправи о Друмској иницијативи.

Енергетска ефикасност је и даље у врху приоритета сектора енергије. Ревизија Директиве о енергетској ефикасности и Директиве о енергетским показатељима зграда биће први корак ка амбициозном циљу постизања нискоугљеничне, конкурентне и одрживе економије ЕУ.

Активности из области животне средине подразумевају наставак рада на ревизији Система трговања емисијама (ETS), као и интензивирању преговора са секторима који нису укључени у ETS, кроз Уредбу о расподели обавеза. Ново председништво ће такође наставити активности у погледу спровођења циљева Париског споразума о заштити климе, са посебним фокусом на преговоре у оквиру UNFCCC (Оквирна конвенција УН о климатским променама), као једног од закључака са Конференције о климатским променама UN COP 22, одржане крајем 2016. године, у Маракешу. Наставља се рад на Стратегији ЕУ о адаптацији на климатске промене.

Дигитализација се наставља убрзаним темпом кроз рад на законодавству у оквиру Стратегије јединственог дигиталног тржишта и Стратегије јединственог тржишта роба и услуга.

Фокус активности у области унутрашњих послова Уније ставља се на управљање спољним границама, што остаје кључно питање за безбедност ЕУ. У том смислу планиран је напредак у погледу паметних граница, конкретно предлога који се односе на систем улаз/излаз и успостављање Система ЕУ за информације и одобравање путовања (ETIAS). Систем ETIAS ће прикупљати информације о свима који без виза путују у ЕУ, што ће допринети ефикаснијем управљању спољним границама ЕУ и унапређењу унутрашње безбедности и истовремено убрзати легална путовања широм шенгенске зоне.

Извор: CER

Posted in Међународна сарадња and tagged .