Састанак CER и агенција ЕУ о железничким апликацијама европског Глобалног навигационог сателитског система (GNSS)

На иницијативу Liborа Lochmanа, извршног директора CER, 8. новембра, у седишту GSA (Агенција ЕУ за глобални навигациони сателитски систем), у Прагу, одржан је састанак између CER, као представника железничког сектора, и три европске агенције; GSA, Shift2Rail и Агенције за железнице ЕУ (ERA).

Састанак CER и агенција ЕУ о железничким апликацијама европског Глобалног навигационог сателитског система (GNSS)

Иницијатор састанка, Libor Lochman, извршни директор CER, нагласио је потребу и значај ближе сарадње и координације учесника по питању концепата железничке примене европског Глобалног навигационог сателитског система (GNSS), нарочито у области управљања железничким саобраћајем, безбедности и функционалностима интероперабилности.

Daniel Lopour (GSA) је известио учеснике о тренутним активностима и пројектима у области апликација за управљање и безбедност железничког саобраћаја. При томе је наглашена потреба успостављања боље координације са Европском свемирском агенцијом (ESA).

Carlo Borghini, извршни директор Shift2Rail, замолио је за бољу комуникацију у погледу резултата пројеката GSA, који могу бити од велике користи за пројекте у оквиру S2R.

Josef Doppelbauer,  извршни директор ERA, инсистирао је на разјашњењу питања у погледу доступних стандарда  за сертификацију технологија за унапређење ERTMS, посебно за позиционирање и одометрију возова.

Договорено је да се следећи састанак одржи за 6-8 месеци како би се анализирале дотадашње активности и проценио степен и квалитет сарадње.

Подсећања ради, GALILEO је европски навигациони сателитски систем који на глобалном нивоу даје податке о геопозицији. GALILEO је сличан америчком  NAVSTAR-GPS, руском систему GLONASS и кинеском COMPASS систему.

GALILEO треба да функционише са 30 сателита (27 плус 3 сателита у резерви, спремних за рад у случају квара основних сателита), који круже на висини од 23.260 km, брзином од 3,6 km/s, и мрежом земаљских станица које контролишу сателите. Уређаји са пријемником за навигационе системе, као што су између осталих и паметни телефони, моћи ће да одреде своју позицију са тачношћу од 4 метра. До сада је у орбиту око Земље лансирано 14 сателита.

GALILEO је на почекту конципиран само у цивилне сврхе, али је у јулу 2008. године, Европски парламент донео одлуку да се користи и за операције које су везане за Европску сигурност и одбрамбену политику (ESVP).

Заједничко предузеће SHIFT2RAIL („Прелаз на железницу“), јавно-приватно партнерство за истраживање и технолошке иновације у железничком сектору, основано је 7. јула 2014. године (Уредба ЕУ 642/2014), са ограниченим трајањем, до 31. децембра 2024. године. Основали су га Европска унија, коју представља Европска комисија и чланови оснивачи. Активности заједничког предузећа S2R финансираће заједнички Европска унија (средстава из Оквирног програма ЕУ Хоризонт 2020 ) и чланови оснивачи (Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales, CAF, Traffikverket и Network Rail). Придружени чланови S2R су правни субјекти, групације или конзорцијуми правних субјеката са пословним седиштем у држави чланици или земљи придруженој Оквирном програму Хоризонт 2020.

Истраживачки рад у оквиру S2R се спроводи преко пет стубова, односно иновационих програма (IPs):

  1. (IP1) Ефикасне технологије у погледу енергије и масе за возове великог капацитета (возна средства)
  2. (IP2) Напредни системи за управљање и контролу саобраћаја
  3. (IP3) Исплатива инфраструктура великог капацитета
  4. (IP4) Информатичка решења за привлачни железнички саобраћај без застоја (путнички саобраћај)
  5. (IP5) Технологије за одрживи и атрактивни робни саобраћај
Posted in Међународна сарадња and tagged .