Формирано независно регулаторно тело за приступ транспортној инфраструктури у Чешкој

Чешка Влада је усвојила посебан акт којим се одобрава успостављање независног регулаторног тела за приступ транспортној инфраструктури (UPDI- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře).

Ово регулаторно тело биће надлежно за обезбеђење недискриминисаног приступа државних и приватних, путничких и робних оператера железничкој инфраструктури, као и за решавање спорова између управљача инфраструктуре и железничких оператера. Такође, UPDI биће надлежно за решавање спорова у погледу путарина за камионе, као за спорове између авио оператера и аеродрома.

UPDI ће имати 20-30 запослених и почеће са радом од 1. априла. 2017. године. Овим регулаторним телом управљаће председник, кога ће именовати Влада ове земље.

Успостављање независног регулаторног тела за приступ транспортној инфраструктури у Чешкој је у складу са захтевима правних норми Европске уније.

Извор: CER Monitor и Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .