Одржана конференција о положају жена у железничким компанијама

Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER) учествује у пројекту под називом „Жене на железници“, заједно са социјалним партнерима попут Европске федерације транспортних радника (ЕТF). Поводом покретања овог пројекта, одржава се низ састанака како би се учесници информисали о положају жена у железничком сектору и утврдили адекватне мере за његово унапређење.

Zelene1

Међу њима је и недавно одржана конференција, током које су учесници утврдили да је постигнут напредак у погледу заступљености жена у железничким компанијама. План је да се заступљеност жена од садашњих 17,5% повећа најмање на 25% до 2020. године, као и на 40% до 2035. године.

Комесарка за транспорт Виолета Булц је том приликом истакла да ће Европска комисија пружати велику подршку овом пројекту, као и да ће у оквиру Генералног директората за мобилност и транспорт бити формиран посебан сектор за равноправност полова при запошљавању. Такође, комесарка је позвала социјалне партнере да потпишу Декларацију о борби против насиља над женама у железничком сектору.

Подсећања ради, CER и ETF су покренулe посебно истраживање у овој области и сакупили примере из железничког сектора у погледу промовисања запошљавања, мера за равноправност полова и положаја жена у железничком сектору. Истраживање је спроведено путем посебног Упитника који је достављен свим европским железничким компанијама. Путем овог истраживања прикупљене су уједно и сугестије железничких компанија за унапређење ове области, којe ће бити обједињене и прослеђене Европској комисији.

Извор: CER Монитор и Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .