Железнички сектор и Европска комисија потписали Меморандум о разумевању за ERTMS

Европска комисија, Агенцијa за железнице Европске уније (ERA) и железничке секторске организације (CER, EIM, EPTTOLA, ERFA, ERTMS корисничка група, GSM-R индустријска група, UIC, UNIFE и UNISIG) потписали су 20. септембра, у Берлину, Меморандум о разумевању (MoU) за ERTMS (Европски систем управљања железничким саобраћајем). Меморандум је озваничио циљеве и принципе подршке увођењу ERTMS у Европи.

Овај, четврти по реду MoU за ERTMS, сачињен је и усаглашен са новим сетом Техничких спецификација о интероперабилности за кабински и пружни контролно-командни и сигнализациони подсистем (CCS TSI), који је усвојила Европска комисија Уредбом (EU) 919/2016, од 15. јуна 2016. године. Уредба пружа правни основ за примену спецификација ETCS (Европски контролни систем за возове) Основна конфигурација 3, Издање 2 и GSM-R (Глобални систем мобилних комуникација за железницу) Основна конфигурација 1.

Недавно оформљена Платформа учесника ERTMS ће надгледати имплементацију Меморандума и спровођење акционог плана са конкретним активностима и роковима, чија израда следи.

Подсећања ради, ERTMS је главна иницијатива за хармонизацију аутоматске контроле возова и комуникационих система, која обезбеђује интероперабилност железничког система Европе и доприноси успостављању Јединственог европског железничког подручја. Заинтересоване стране су се обавезале да имплементирају ERTMS и управљају променама основних процеса, што ће бити прeдуслов за дигитализацију железница.

Извор: CER Монитор, Меморандум о разумевању за ERTMS

Posted in Међународна сарадња and tagged .