Општа обавештења

Општа обавештења

Датум Финансира Пројекти Преузимање
16.10.2017. EBRD Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section (http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html) PDF
12.09.2016 EBRD Rehabilitation and Modernization of Sections along Corridor X and Rehabilitation of Belgrade-Rakovica-Resnik Section PDF
12.09.2016 ЕБРД Рехабилитација и модернизација деоница дуж Коридора X и Обнова деонице Београд – Раковица – Ресник PDF