Обавештења о обустави поступка

Обавештења о обустави поступка

Линкови ка обавештењима о обустави поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
01. 06. 2018. Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације PDF
22.05.2018. Ремонт нисконосеће друмске приколице ГОША НП 25 PDF
28.03.2018. Услуга ремонта мењача ЗФ, ТАМ, ФАП PDF
07.02.2018. Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора PDF
18.01.2018. Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама PDF
13.09.2017. Набавка друмских теренских возила PDF
05.09.2017. Стручно усавршавање запослених, по партијама, Партија 1и 3 PDF
05.09.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 2 PDF
05.09.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 1 PDF
05.09.2017. Материјал за хигијену, Партија 2 PDF
18.08.2017. Набавка резервних делова ЖАТ-Ц централе, по партијама PDF
25.07.2017. Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице PDF
24.07.2017. Набавка дистрибутора PDF
21.07.2017. Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 PDF
30.05.2017 Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 2 PDF
17.11.2016 Јавна набавка спољних гума PDF
17.11.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 2 PDF
18.10.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје, Партија 2 PDF
18.10.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје, Партија 1 PDF
13.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 5 PDF
13.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 4 PDF
13.10.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
13.10.2016 Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције станичног подручја железничке станице Брасина PDF
28.09.2016 Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама PDF
20.09.2016 Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
30.08.2016 Набавка папира и папирне галантерије PDF
21.07.2016. Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки PDF
20.07.2016. Услуга главне поправке ТМД PDF
19.07.2016. Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
01.07.2016. Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева, 10/2016 PDF
24.06.2016. Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева, 8/2016 PDF
06.06.2016. Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
30.05.2016. Јавна набавка мале вредности стручна литература 6/2016, за Партију 3 PDF
05.05.2016. Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 2 - стручно оспособљавање за руковање порталном дизалицом, набавка број 5/2015 PDF