Обавештења о обустави поступка

Обавештења о обустави поступка

Линкови ка обавештењима о обустави поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
19. 09. 2018. Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе PDF
07. 09. 2018. Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона) PDF
07. 09. 2018. Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић PDF
28. 08. 2018. Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала PDF
10. 08. 2018. Јавна набавка мале вредности тонера, по партијама PDF
01. 06. 2018. Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације PDF
22.05.2018. Ремонт нисконосеће друмске приколице ГОША НП 25 PDF
28.03.2018. Услуга ремонта мењача ЗФ, ТАМ, ФАП PDF
07.02.2018. Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора PDF
18.01.2018. Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама PDF
13.09.2017. Набавка друмских теренских возила PDF
05.09.2017. Стручно усавршавање запослених, по партијама, Партија 1и 3 PDF
05.09.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 2 PDF
05.09.2017. Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, Партија 1 PDF
05.09.2017. Материјал за хигијену, Партија 2 PDF
18.08.2017. Набавка резервних делова ЖАТ-Ц централе, по партијама PDF
25.07.2017. Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице PDF
24.07.2017. Набавка дистрибутора PDF
21.07.2017. Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100 PDF
30.05.2017 Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама, Партија 2 PDF
17.11.2016 Јавна набавка спољних гума PDF
17.11.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 2 PDF
18.10.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје, Партија 2 PDF
18.10.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје, Партија 1 PDF
13.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 5 PDF
13.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 4 PDF
13.10.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
13.10.2016 Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције станичног подручја железничке станице Брасина PDF
28.09.2016 Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама PDF
20.09.2016 Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
30.08.2016 Набавка папира и папирне галантерије PDF
21.07.2016. Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки PDF
20.07.2016. Услуга главне поправке ТМД PDF
19.07.2016. Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
01.07.2016. Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева, 10/2016 PDF
24.06.2016. Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева, 8/2016 PDF
06.06.2016. Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
30.05.2016. Јавна набавка мале вредности стручна литература 6/2016, за Партију 3 PDF
05.05.2016. Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 2 - стручно оспособљавање за руковање порталном дизалицом, набавка број 5/2015 PDF