Обавештења о обустави поступка

Обавештења о обустави поступка

Линкови ка обавештењима о обустави поступака јавних набавки

Датум Документ Преузимање
17.11.2016 Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, Партија 2 PDF
18.10.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје, Партија 2 PDF
18.10.2016 Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје, Партија 1 PDF
13.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 5 PDF
13.10.2016 Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД, Партија 4 PDF
13.10.2016 Јавна набавка сигналних сијалица PDF
13.10.2016 Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције станичног подручја железничке станице Брасина PDF
28.09.2016 Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама PDF
20.09.2016 Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система PDF
30.08.2016 Набавка папира и папирне галантерије PDF
21.07.2016. Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки PDF
20.07.2016. Услуга главне поправке ТМД PDF
19.07.2016. Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама PDF
01.07.2016. Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева, 10/2016 PDF
24.06.2016. Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева, 8/2016 PDF
06.06.2016. Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите PDF
30.05.2016. Јавна набавка мале вредности стручна литература 6/2016, за Партију 3 PDF
05.05.2016. Јавна набавка мале вредности услуге стручног образовања запослених, по партијама, за Партију 2 - стручно оспособљавање за руковање порталном дизалицом, набавка број 5/2015 PDF