Архива јавних набавки – страна 4

Јавне набавке

Архива јавних набавки - страна 4

Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 10. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
25. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Храстова мостовска грађа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 05. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одржавању објеката високоградње по налогу инспекције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2018
Датум објаве: 17. 09. 2018.
Понуде се примају до: 24. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резевни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018. Одлука о обустави поступка PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС, ТК и ТТ лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара - полубранци и браници

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ РУЧНИ АЛАТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 15. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 08. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
17. 10. 2018. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
04. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
13. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
31. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Добра - алат, опрема и потрошни материјал за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 16. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
24. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
24. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на ископавању и одношењу земље

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2018
Датум објаве: 06. 09. 2018.
Понуде се примају до: 08. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 10. 2018 године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
11. 10. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
10. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
06. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње - санација објекта станичне зграде у железничкој станици Севојно

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 05. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
05. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 13/2018/П
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 04. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 08. 2018. Документација PDF
28. 08. 2018. Јавни позив PDF
28. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Материјал за одржавање напојних уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора партија 1 и 3 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до км 49+561

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 31. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 31. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Oдржавање објеката високоградње отворени поступак, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
16. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка исправљача и надзорних јединица за ЕВП постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - скретничка храстова импрегнисана грађа у укупној количини 555,87m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260cm у укупној количини 17.094 комада.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 07. 2018. Питања и одговори 4 PDF
16. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 07. 2018. Питања и одговори 3 PDF
13. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
31 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка софтвера за контролу и надгледање Рачунарских мрежа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 08. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка комуникационе опреме и мрежних система за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

28. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
10. 08. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 4 PDF
02.08. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 и 4 PDF
02.08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
13. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка подбијача за машине за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 15. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
19. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.07.2018 Измене и допуне 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови за ЖАТ-Ц-централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.07.2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 06. 2018. Питања и одговори PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт кочионе опреме РК 2

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 26. 04. 2018.
Понуде се примају до: 04. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 05. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији потпорног зида у станици Ужице путн.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт напојних уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 24. 04. 2018.
Понуде се примају до: 07. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 07. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
14. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији фасаде на објекту станичне зграде у железничкој станици Лозница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 19. 04. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2018. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2018
Датум објаве: 03. 04. 2018.
Понуде се примају до: 03. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 05. 2018 године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 04. 2018. Питања и одговори 2 PDF
24. 04. 2018. Измене и допуне 2 PDF
24. 04. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка туцаника са превозом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 18. 04. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
18. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.06.2018. Одлука о обустави поступка PDF
17. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних каблова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2017
Датум објаве: 15. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF