Počela izgradnja tunela „Čortanovci“

Nakon završenih pripremnih radova, koji su obavljani u avgustu mesecu, danas, 18. septembra, otpočelo se sa radovima na izlaznom portalu tunela „Čortanovci“. Pripremni radovi su podrazumevali izgradnju kampa, geodetska obeležavanja i izgradnju puta, koji povezuje ulazni i izlazni portal budućeg tunela

Čitajte dalje

Javne konsultacije povodom okvira politike raseljavanja za Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

U skladu sa standardima Evropske Investicione Banke (EIB) o uključenju zainteresovanih strana prilikom realizacije projekata i nevoljnom raseljavanju, “Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Grad Niš i opština Bela Palanka pozivaju zainteresovane pojedince, javnost i organizacije na

JAVNE KONSULTACIJE
povodom
OKVIRA POLITIKE RASELJAVANJA
za Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

Koje će se održati dana 14.09.2017. godine u 12 časova u prostorijama uprave opštine Bela Palanka i dana 15.09.2017. godine u sali Skupštine Grada Niša u 12 časova (po lokalnom vremenu).
Primerak dokumenta koji je predmet konsultacija može se preuzeti na sledećim adresama:

  • U prostorijama “Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Nemanjina 6, Beograd, radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu) u kancelariji br. 355, u roku od 14 dana od dana objave ovog poziva,
  • U prostorijama gradske uprave Grada Niša radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • U prostorijama uprave opštine Bela Palanka radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • Na internet stranici http://infrazs.rs,
  • Na internet stranici www.ni.rs,
  • Na internet stranici www.belapalanka.org.rs.

Pitanja i komentari u vezi sa dokumentom mogu biti dostavljeni pisanim putem ili putem elektronske pošte na dole naznačenu adresu ili direktno tokom javnih konsultacija:

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad
Dušan Garibović
kancelarija br. 355
Nemanjina 6
11000 Beograd , Srbija
e-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs