Zbog korona virusa zatvorena četiri međunarodna železnička granična prelaza

Vlada Republike Srbije donela je 12. marta 2020. godine Odluku o zatvaranju graničnih prelaza, na osnovu koje se zatvaraju pojedini granični prelazi za međunarodni drumski, železnički i rečni saobraćaj, kao i pogranični saobraćaj prema Mađarskoj, Rumuniji, Republici Bugarskoj, Republici Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, a koji su navedeni u Prilogu ove odluke, kao njen sastavni deo.

Čitajte dalje

Obnova pruge Svilajnac – Despotovac

„Infrastruktura železnice Srbije“ do kraja februara 2020. godine završila  je 76 odsto posla na rekonstrukciji pruge Svilajnac – Despotovac, a radovi na ovoj deonici i dalje se nastavljaju. Deonica Svilajnac – Despotovac rekonstruiše se u okviru obnove regionalne pruge Markovac – Resavica, duge 53 kilometra.

Čitajte dalje

U toku izgradnja novog kontejnerskog terminala u Makišu

Do kraja februara 2020. godine završeno je oko 17 odsto radova na izgradnji novog kontejnerskog terminala u železničkoj stanici Beograd Ranžirna u Makišu. Novi kontejnerski terminal gradi se u okviru šeste grupe ranžirnih koloseka, odnosno na prostoru od 68. do 74. i na 77. ranžirnom koloseku u Beograd Ranžirnoj. Novi kontejnerski terminal treba da omogući razvoj kontejnerskog saobraćaja na mreži srpskih pruga, odnosno pretovar kontejnera iz kamiona u vozove i obrnuto u železničkoj stanici Beograd Ranžirna. Radovi su počeli 14. oktobra 2019. godine, a rok za njihov završetak je 270 dana.

Čitajte dalje