U Briselu održan sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. učestvovali su na sastanku CER Radne grupe direktora za ljudske resurse, koji je održan 5. novembra 2019. godine u Briselu. Sastanku su, pored Nataše Jovanović, menaera za ljudske resurse i zajedničke poslove i Bojane Radovanović, rukovodioca projekta međunarodne saradnje u „Infrastrukturi železnice Srbije“, prisustvovali i predstavnici evropskih železničkih kompanija nadležni za ljudske resurse, zatim međunarodnih železničkih organizacija CER i UIC, kao i konsultant nadležan za projekat uspostavljanja „Virtuelne evropske železničke akademije (VERA).

Ključna tema sastanka odnosila se na rezultate rada zajedničke Radne grupe CER-ETF, koja priprema predlog mera za unapređenje položaja žena u železničkom sektoru. U izradi predloga mera učestvovale su aktivno i članice međunarodnih organizacija. U tom pogledu je i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. ažurno dostavila sve neophodne podatke, kako bi dala prikaz realnog stanja u pogledu položaja žena u kompaniji i označila koje su mere do sada primenjene. Poseban akcenat, tokom sastanka, stavljen je i na segment uvođenja kvota koje treba ispuniti u pogledu zapošljavanja žena.

 Pored toga, poseban deo sastanka bio je posvećen uspostavljanju „Virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA). U pogledu ove tačke dnevnog reda, konsultant je informisao sve učesnike o trenutnom stanju u pogledu ovog projekta. U okviru tih razgovora predočeno je da će konsultant dostaviti u najkraćem mogućem roku završni izveštaj za ovaj projekat.

 Između ostalog, na sastanku je bilo reči i o istraživanju o položaju žena na železnici, koje je ove godine sprovedeno od strane Austrijskih železnica (OBB). U navedenom istraživanju aktivno je učestvovala, drugu godinu za redom i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d..

 Naredni sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse biće održan u Beogradu 3 i 4. juna 2020. godine u organizaciji „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d..

 

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .