„Infrastruktura železnice Srbije“ dobila PIC broj

„Infrastruktura železnice Srbije“ zvanično je dobila svoj PIC broj (Participant Identification Code), koji omogućava aktivno učestvovanje ove železničke kompanije u budućim projektima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Ujedno, PIC  broj omogućava Evropskoj komisiji da prati aktivnosti institucija u vezi učešća u projektima, uspešnosti u realizaciji i drugo.

Na ovaj način, „Infrastrukturi železnice Srbije“ omogućeno je da u potpunosti i blagovremeno bude informisana o dostupnim fondovima za železnički sektor, što je od izuzetnog značaja za ovu železničku kompaniju.

Za zaposlene u „Infrastrukturi železnice Srbije“ nedavno je u saradnji sa Akademijom  EUTA  organizovana i posebna obuka, kako bi detaljnije bili informisani o vodećim programima Evropske Unije koji su predodređeni za Srbiju, a posebno za železnički sektor.

Tokom obuke, zaposleni u „Infrastrukturi železnice Srbije“ upoznali su se sa procedurama koje je pri izradi projekata propisala Evropska Unija, uključujući i pisanje predloga projekata, pripremu potencijalnih budžeta i tenderske dokumentacije.

           

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .