Oktobar mesec u znaku bezbednosti na železnici

Oktobar mesec je, sudeći prema održanim događajima, bio u znaku bezbednosti na železnici. Početkom meseca, u Briselu je održan sastanak Ekspertske grupe za bezbednost kopnenog saobraćaja (LANDSEC) Evropske komisije, posvećen razvoju politike u oblasti bezbednosti kopnenog saobraćaja.

 Na sastanku je posebno naglašena potreba da se bezbednost podigne na viši nivo i time postigne opšti osećaj sigurnosti, koji će doprineti poverenju javnosti i železničkog osoblja u saobraćaju. Evropska komisija poverila je izradu Studije o mogućim opcijama za bezbednost evropske železničke mreže, konsultantskoj kući „Steer Davies Gleave“. Konsultanti su predložili potencijalne mere u formi smernica i zakonodavnih predloga. Analizom je uočeno da predmet pretnji mogu biti: mreža brzih vozova, međunarodne i nacionalne linije, koje bi trebalo da budu integrisane u jedan bezbednosni sistem, kako bi se sprečile aktivnosti terorista.

 Od železničkih kompanija se očekuje da usvoje odgovarajuće mehanizme, kako bi predupredile i adekvatno odgovorile bezbednosnim izazovima. Pojedine članice EU tražile su da se usvoji obaveza prikupljanja podataka o putnicima i provera njihovog identiteta u međunarodnom saobraćaju. Između ostalog, predočen je i negativan uticaj neusklađenog nacionalnog zakonodavstva sa pravnim normama EU u oblasti bezbednosti.

 Aktivnosti su nastavljene održavanjem 26. Međunarodne konferencije o bezbednosti na železnici u Parizu, u organizaciji Međunarodne železničke unije (UIC) i Francuskih železnica (SNCF), povodom novoformirane Platforme za bezbednost železnice. Savet za međunarodnu železničku bezbednost (IRSC) koji je i osnovao ovu Platformu, pozvao je sve stručnjake da se uključe i razmene iskustva na globalnom forumu. Teme o kojima je diskutovano na konferenciji su: bezbedno upravljanje visokofrekventnim saobraćajem, sigurno upravljanje krizama, prevoz budućnosti i bezbednost kao imperativ.

 Nakon toga je održana 11. Međunarodna konferencija o osetljivim informacijama iz oblasti bezbednosti infrastrukture, u organizaciji UIC – a u Parizu, kao i prvi sastanak pod nazivom „Sajber bezbednost u železničkom sektoru“ u Portu, gde je predstavljen istraživački projekat „CYRAIL“, koji se bavi analizom pretnji usmerenih na železničku infrastrukturu, detekcijom napada i tehnikama za uzbunjivanje.  

 Održavanjem manifestacije UIC – a, pod nazivom „Nedelja bezbednosti“, krajem oktobra, zaokružen je ciklus intenzivnih aktivnosti u oblasti železničke bezbednosti. U okviru manifestacije koja obuhvata oblasti obuke i komunikacija, predloženo je sledeće: formiranje toolbox-a, obeležavanje “Dana o podizanju svesti o bezbednosti“ i uvođenje novih UIC transverzalnih obuka za bezbednost.

 Formiranje toolbox-a imalo bi za cilj da okupi organizacije za obuku i uspostavi principe i metodologiju obuke obezbeđenja i drugog osoblja. Ovaj vid umrežavanja, omogućiće svakom članu da izgradi sopstveni program za obuku i organizuje zajedničke treninge, korišćenjem različitih iskustava.

 Dan podizanja svesti o bezbednosti: predloženo je da jednom godišnje, istog dana, sve kompanije organizuju poseban događaj o bezbednosti u cilju podizanja zajedničke svesti zaposlenih i korisnika usluga. Prvo održavanje „Dana podizanja svesti o bezbednosti“ biće organizovano u zadnjoj nedelji juna 2017. godine, sa fokusom na teme kao što su: napušteni prtljag, asocijalno ponašanje, džeparenje, terorističke pretnje i sajber kriminal.

 Nova UIC transverzalna obuka podrazumevaće uključenje eksperata van železnice, kako bi se bolje sagledali različiti aspekti fenomena u oblasti bezbednosti. Prva obuka obuhvatiće pitanja kao što su: prepoznavanje osoba sumnjivog ili opasnog ponašanja, formiranje profila potencijalnog počinioca (profajling) i uslovima za adekvatnu interveniciju bezbednosnih organa.

 Izvor: CER Monitor, UIC, Odeljenje za međunarodnu saradnju

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .