Јавне набавке – страна 3 не

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки


Делови и потрошни материјал за машине РМ произвођача „Plasser&Theurer"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
28. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF


Услуга прегледа и испитивања лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
07. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 14/2018/П
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 12. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 09. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 09. 2018.ДокументацијаPDF
05. 09. 2018.Јавни позив PDF

Услуге - збрињавање опасног отпада у свему према техничкој спецификацији

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 01. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 10. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
10. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 09. 2018.Питања и одговори 1PDF
03. 09. 2018.Конкурсна документацијаPDF
03. 09. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 12/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
24. 08. 2018.ДокументацијаPDF
24. 08. 2018.Јавни позив PDF
24. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Радови на санацији пруге Рума - Шабац - распутница Доња Борина - Зворник Нови, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 5/2018
Датум објаве: 22. 08. 2018.
Понуде се примају до: 22. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 22. 08. 2018. године у 13.30 часова
ДатумДокументПреузимање
24. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 08. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 10/2018/П
Датум објаве: 22. 08. 2018.

ДатумДокументПреузимање
07. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 08. 2018.ДокументацијаPDF
22. 08. 2018.Јавни позив PDF
22. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 9/2018/П
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Подношење понуда до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
20. 08. 2018.ДокументацијаPDF
20. 08. 2018.Јавни позив PDF
20. 08. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Услуге – преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 15. 08. 2018.
Понуде се примају до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
06. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
15. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
15. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка опреме и инвентара у мтк шарганска осмица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16. 08. 2018.Питања и одговори 1PDF
13. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25Kv, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 10. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
10. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 8/2018/П
Датум објаве: 09. 08. 2018.
Подношење пријава до: 16. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 16. 08. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 16. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
14. 08. 2018.Измене и допуне 1PDF
09. 08. 2018.Лицитациона документацијаPDF
09. 08. 2018.Јавни позив PDF

Секциони изолатор за мале брзине до 80 km/h контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 08. 2018.Конкурсна документацијаPDF
01. 08. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Испитивање опасног и потенцијално опасног отпада од стране акредитоване лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018.
Понуде се примају до: 08. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 08. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
31 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
31. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 27. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
16. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
01. 08. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2DOC
01. 08. 2018.Измене и допуне 2DOC
31. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
31. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
27.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
27. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 7/2018/П
Датум објаве: 25. 07. 2018.
Подношење пријава до: 31. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
15. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
25. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
25. 07. 2018.Лицитациона документацијаPDF
25. 07. 2018.Јавни позив PDF

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 24. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20. 07. 2018.Питања и одговори 2PDF
19. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
16.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
16.07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
16. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 6/2018/П
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Подношење пријава до: 20. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 20. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 20. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
17. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
16. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
13. 07. 2018.Лицитациона документацијаPDF
13. 07. 2018.Јавни позив PDF

Резервни делови за дрезине за одржавање КМ, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018..
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 10.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 09. 2018.Одлука о додели уговораPDF
13 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
13. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка услуга одржавања и баждарења аутомата пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 09. 07. 2018.
Понуде се примају до: 17. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 07. 2018. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
09. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
09. 07. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавну набавка радова на хитној санацији железничких објеката-станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр. 103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 06. 07. 2018. године у 14.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 07. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 07. 2018.Обавештење о покретању поступкаPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 5/2018/П
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Подношење пријава до: 06. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 06. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
18. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
29. 06. 2018.Лицитациона документацијаPDF
29. 06. 2018.Јавни позив PDF

Услуга поправкe и одржавањa инсталација централног грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 09. 07. 2018. године до 11.00 часова 16. 07. 2018. до 11.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 07. 2018. године у 12.00 часова 16. 07. 2018. до 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
09. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
06 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
28. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Јавне набавка добра – материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.00 часова 09. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 11.30 часова 09. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
25. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05. 07. 2018.Питања и одговори 2PDF
02. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
02. 07. 2018.Измене и допуне 1PDF
02. 07. 2018.Питања и одговори 1PDF
28. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
28. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Набавка бетонских прагова Б-70

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 10. 2019.Обавештење о закљученом уговоруPDF
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
22. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ДЕФИНИСАЊУ УСЛОВА ЗА САОБРАЋАЈ ВОЗОВА СА ДИЗЕЛ ВУЧОМ И САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ ТУНЕЛ ВРАЧАР И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова 31. 07. 2018. године до 11.00
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 11.30 часова 31. 07. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
02. 08. 2018.Одлука о додели уговораPDF
10. 07. 2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1PDF
20. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF
20. 06. 2018.Конкурсна документација-englishPDF
20. 06. 2018.Позив за подношење понуда-englishPDF

ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 4/2018/П
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Подношење пријава до: 22. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 22. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 22. 06. 2018. године у 13.00 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 07. 2018.Одлука о додели уговораPDF
20. 06. 2018.Питања и одговори 2PDF
19. 06. 2018.Питања и одговори 1PDF
14. 06. 2018.Лицитациона документацијаPDF
14. 06. 2018.Јавни позив PDF
14. 06. 2018.Одлука о продаји отпадног материјалаPDF

Агрегатна замена пумпе бензинског агрегата GC-3 „Лукас“и Сервис DUO цилиндра „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 14. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 06. 2018. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
21. 06. 2018.Одлука о додели уговораPDF
06. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
06. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Радови, одржавање објеката високоградње у отвореном поступку по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2018. године у 14.30 часова
ДатумДокументПреузимање
04. 06. 2018.Конкурсна документацијаPDF
04. 06. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Осигурање косине изнад улазног портала тунела Т-7 у км 121+140 на прузи Чачак - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
22. 05. 2018.Конкурсна документацијаPDF
22. 05. 2018.Позив за подношење понудаPDF

Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова
ДатумДокументПреузимање
10.01.2018.Одлука о додели уговораPDF
21.12.2017.Конкурсна документацијаPDF
21.12.2017.Позив за подношење понудаPDF

Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
21.12.2017.Конкурсна документацијаPDF
21.12.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова
ДатумДокументПреузимање
19.01.2018.Одлука о додели уговора, партија 2PDF
18. 01. 2018.Одлука о обустави поступка, партија 1PDF
18. 01. 2018.Обавештење о обустави поступка, партија 1PDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
26. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
05.01.2018.Обавештење о продужењу рока за подношење понудаPDF
05.01.2018.Измене и допуне 1PDF
11.12.2017.Конкурсна документацијаPDF
11.12.2017.Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
19.01.2018.Одлука о додели уговораPDF
18.12.2017. Конкурсна документацијаPDF
18.12.2017. Позив за подношење понудаPDF

Јавна набавка сигналних каблова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2017
Датум објаве: 15. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 11.00 часова
ДатумДокументПреузимање
13. 03. 2018.Обавештење о закљученом уговоруPDF
19. 01. 2018.Одлука о додели уговораPDF
04. 12. 2017. Конкурсна документацијаPDF
04. 12. 2017. Позив за подношење понудаPDF

Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова
ДатумДокументПреузимање
01. 03. 2018.Одлука о додели уговораPDF
07.12.2017.Питања и одговори 2PDF
29.11.2017.Питања и одговори 1PDF
22.11.2017.Конкурсна документацијаPDF
22.11.2017.Позив за подношење понудаPDF