Пуштен у рад модернизован путни прелаз „Параге“, на прузи Нови Сад – Богојево

Новоуграђени уређај на путном прелазу „Параге“ је аутоматски електронски сигнално-сигурносни уређај са контролним сигналима, сензорима точка и уређајем бројача осовина.

Пре уградње најсавременијег уређаја и опреме на путном прелазу „Параге“, на овом укрштању пута и пруге био је постављен механички путни прелаз, којим је руковао дежурни железничар.

За пројекат модернизације 35 путних прелаза на српским пругама Инфраструктура железнице Србије издвојила је 6,9 милиона евра, а средства су обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој. Најсавременију опрему у региону на oвим путним прелазима, као и на великом броју европских пруга пројектује и уграђује конзорцијум Алтпро – Сигналинг.

Уговор о извођењу радова потписан је априла 2022. године, да би у септембру  2023. године  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало
инструкцију за почетак извођења радова на овим путним прелазима.

Пругом Нови Сад – Богојево, преко путног прелаза „Параге“, свакодневно пролази двадесетак путничких и теретних возова, па због тога модернизација овог путног прелаза представља значајан допринос повећању безбедности саобраћаја у овом делу Бачке.

Пројекат комплетног уређења 35 путних прелаза на мрежи српских пруга део је континуираних активности Инфраструктуре железнице Србије на побољшању безбедности железничког саобраћаја.           

Међутим, ни реконструкција путних прелаза, као ни уградња најсавременијих уређаја и система, неће спречити несреће, уколико се не поштују прописи и сигнализација.
         

Инфраструктура железнице Србије зато и овај пут  упозорава и апелује да се вози прописно, савесно и одговорно, јер је то једини нацин да се сачувау људски животи.

Posted in Вести.