Постављена  последња  хоризонтална плоча на новом железничком вијадукту у Врбасу, на брзој прузи Нови Сад – Суботица

Последња хоризонтална плоча дуга око 50 метара представља распон између 13. и 14. стуба вијадукта и постављена је изнад пута Врбас – Кула.

На самом вијадукту предстоји, поред осталог, израда хидроизолације, постављање дилатационих справа, као и фарбање објекта, а сви радови би требало да буду завршени до средине априла. Након тога, као последња фаза радова на вијадукту, предстоји постављање нових колосека за брзину од 200 км/сат.

Са циљем безбедног функционисања друмског саобраћаја, као и безбедног извођења самих радова на вијадукту у Врбасу, урађена је девијација друмске саобраћајнице удаљена око тридесетак метара од пута који је до сада коришћен на овој деоници.

Железнички вијадукт у Врбасу је грађевински најсложенији и највећи објекат који се гради на траси брзе пруге Нови Сад – Суботица.

Пројектом изградње брзе пруге Нови Сад – Суботица – државна граница Келебија за 200 км/сат, у Врбасу је предвиђена изградња новог вијадукта дужине око 1.417 метара.

Радови на изградњи новог вијадукта у Врбасу започели су 1. јула 2022. године.

Нови вијадукт у Врбасу биће двоколосечан, са размаком колосека од четири и по метра. Сви стубови вијадукта су армиранобетонски, док се челичним конструкцијама премошћава укупно осам распона, сваки дужине 48,7 метара.

Изградњом новог железничког вијадукта безбедност саобраћаја у Врбасу биће подигнута на највиши ниво.

Posted in Вести.