Посао за 80 радника

Поред тога, у радни однос на одређено време биће примљено и 20 отправника возова, 15 скретничара, 12 електротехничара и 3 руковаоца за контактну мрежу у организационим јединицама компаније на територији читаве Србије. Такође, на одређено време у радни однос биће примљена и два инжењера на одржавању за електротехничке послове, са местима рада у Београду и Нишу, као и по један возач моторног пружног возила (Мала Крсна), грађевински контролор (Нови Сад) и руковалац моторног двопутог возила (Београд).

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања на сајтовима  Националне службе за запошљавање и Инфраструктуре железнице Србије, а за послове грађевинског, саобраћајног и машинског инжењерства и на сајту Инжењерске коморе Србије.

О резултатима избора кандидата биће познати најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

Posted in Вести.