Радовима на згради железничке станице у Ћуприји започело уређење 27 станица широм Србије

Радови су већ увелико почели на железничкој станици у Ћуприји, где ће мајстори имати највише посла. Предвиђена је санација темеља објекта, као и радови на замени кровне конструкције и крова, што је већ и почело. За уређење железничке станице у Ћуприји биће издвојено 30,1 милион динара, што је и највећи износ који ће бити издвојен за један објекат у оквиру овог пројекта.

Радови су већ почели и у железничким станицама Прахово, Матарушка и Јошаничка Бања, а наредних дана очекује се да пуним интензитетом почну радови и на објектима у Пожаревцу – железничка станица и Оперативни центар, као и у станицама Сопот Космајски и Јајинци.

Обновом ових станица предвиђенe су замене крова, санацијe фасадa, замена столарије и браварије, радови на сређивању електроинсталација, санацијe и изградњe мокрих чворова, као и ојачавање темеља зграда где је то неопходно, а за све објекте урађена је и комплетна техничка документација.

Цео пројекат је подељен на четири целине у зависности од приоритета и територијалне заступљености.

Тако су се у првој партији нашле станице Ћуприја, Прахово, Матарушка Бања, Јошаничка Бања, Црвени Крст и станица Ниш, а за ове радове биће издвојено нешто више од 73 милиона динара.

У другој партији предвиђено је да се обнове станице у Качареву, Овчи, Јајинцима, затим станица у Пожаревцу и Оперативни центар у овом граду, као и станица Сопот Космајски. Вредност ових послова је нешто мање од 52 милиона динара.

У оквиру треће партије, која је и највреднија са скоро 100 милиона динара биће обновљене станице у Сенти, Бајмоку, Петровцу – Гложану, Раткову, Путинцима, Дебељачи и Томашевцу.

Чак осам станица наћи ће се у четвртој партији. Радови су предвиђени у станицама Шабац, Лозница, као и шест станица на подручју секције Ужице – Ластра, Ражана, Косијерић, Каленић, Ужице теретна и Пријепоље. Вредност радова на станицама у овој партији је 54,4 милиона динара.

Од железничких станица где су предвиђени радови највећа инвестиција биће у Ћуприји где је намењено 30,1 милион динара. Следи затим Сента са 26,4, Пријепоље 21,3 милиона динара.

У Пожаревцу ће у реконструкцију станичне згарде бити уложено 18,3 милиона динара, а када се томе дода износ од 6,9 милиона динара за зграду Оперативног центра у Пожаревцу, то значи да ће у Пожаревцу у железничке објекте укупно бити уложено 25,2 милиона динара.

Од већих инвестиција „Инфраструктуре железница Србије“ издвајају се радови у станици Бајмок (16,4 милиона динара), Шабац (16 милиона динара) и Томашевац (15,1 милион динара).

Извођач радова је уведен у посед на свим предвиђеним локацијама, па су у свих 27  станица у току припремни радови.

Рок за извођење радова по свакој појединачној партији (лоту) износи 60 дана од увођења извођача у посао. Тако ће се први обриси уређених станица видети у другој половини марта, а уколико временске прилике буду одговарајуће, већина од предвиђених 27 станичних објеката биће завршена у априлу.

Најбољу понуду у поступку јавне набавке радова дало је предузеће БМЦ Конект из Новог Сада, које је носилац посла у заједничкој понуди заједно са Економистелектро и Еникос компани.

Posted in Вести.