Генерални директор Небојша Шурлан и директор Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија Alberto Mazzola разговарали о актуелним темама железничког саобраћаја у Европи и региону

Имајући у виду значај железничког саобраћаја у Европи, као и чињеницу да је Србија кандидат за приступање Европској Унији, овај састанак био је обострано користан због заједничког сагледавања тренутног стања, тешкоћа, планова и перспектива овог саобраћајног система на континенту и у нашој земљи.

Небојша Шурлан, генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ најпре је директора ЦЕР-а упознао са пројектима модернизације железничке инфраструктуре у Србији чија је реализација у току или су планирани у наредном периоду. Посебно је било речи о изградњи пруге за брзину од 200 км/сат између Београда и Суботице, и даље ка Будимпешти, али и о предстојећој изградњи брзе пруге из Београда до Ниша, у чијем финансирању ће учествовати и Европска Унија. Такође, упознао је госта и са железничким пројектима у Србији, који ће допринети развоју железничког повезивања у региону Западног Балкана.

Шурлан и Mazzola разговарали су и о предлогу постепеног развоја Трансевропске транспортне мреже (ТЕН-Т), у наредне три деценије. Тај развој подразумева потребу бржег отклањања уских грла, изградњу саобраћајних и прекограничних веза, убрзану имплементацију Европског система управљања железничким саобраћајем (ЕРТСМ), повећање брзина, као и изградњи мултимодалних терминала.

Такође, било је речи и о основним смерницама за трансформацију саобраћајне политике са циљем борбе против климатских промена кроз повећање „брзог“ железничког саобраћаја и теретног транспорта у наредном периоду.

Говорећи о европској „Зеленој агенди“ (Green Deal“) у саобраћајном сектору, заједнички је констатовано да она подразумева обезбеђивање ефикасног, безбедног и еколошки прихватљивог транспорта, за постизање климатских циљева и смањење емисије гасова стаклне баште. У реализацији тих циљева железница је један од најодрживијих видова транспорта, због чега Европска Унија подржава развој железничког саобраћаја.

Alberto Mazzola посебно је захвалио „Инфраструктури железнице Србије“ на активном учешћу и ангажовању у радним телима и пројектима Заједнице европских железница.

Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (ЦЕР) је организација која окупља 75 железничких предузећа и инфраструктурних компанија из Европске Уније, земаља кандидата Западног Балкана, Велике Британије, Норвешке и Швајцарске. Основана је 1988. године, са циљем да заступа интересе својих чланица у Европском парламенту. Европској комисији, Савету Европске Уније и другим институцијама које доносе одлуке важне за железнички сектор. „Инфраструктура железнице Србије“ пуно правни је члан ове организације од 2016. године.

Posted in Вести.