Између Београда и Новог Сада превентивно смањена брзина возова

Брза пруга Београд – Нови Сад је још увек у гарантном року, који је на овим деоницама три године. У том року извођач радова на брзој прузи у обавези је да отклони недостатке на железничкој инфраструктури, уколико се докаже да су они последица извођења радова. „Инфраструктура железница Србије“ има и банкарске гаранције извођача радова, које могу да буду активиране.

Стручне службе „Инфраструктуре железница Србије“ редовно и детаљно обилазе читаву трасу брзе пруге Београд – Нови Сад, како би уочили све детаље и евентуалне недостатке, укључујући и оне који не утичу на функционисање железничког саобраћаја на овој деоници. Након примљених примедби на геометрију колосека, стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“ од уторка из превентивних разлога поново обилазе не само две деонице на којима је то уочено, већ читаву пругу, како би утврдиле чињенично стање.

Железничка инфраструктура у Србији у протеклој деценији коначно је постала национални приоритет, уз пуну помоћ и подршку државе. „Инфраструктура железница Србије“  је  од  2012. до 2022. поред брзе пруге, модернизовала  и реконструисала око 800  километра магистралних и регионалних пруга, колико није урађено деценијама уназад. Тренутно се гради брза пруга Нови Сад – Суботица и модернизује Ниш – Брестовац, а у наредном периоду очекује нас  изградња и модернизација око хиљаду километара нових пруга, укључујући, поред осталог и брзу пругу Београд – Ниш, као и реконструкција  деоница Ниш  – Димитровград, Брестовац – Прешево, Ваљево – Врбница на барској прузи и Стара Пазова – Шид.

Железничка инфраструктура у Србији, уз пуну помоћ државе, наставља да се гради и модернизује, у интересу грађана и привреде наше земље, како би што пре на транспортној мапи савремених саобраћајница у Европи заузела место које и заслужује.

Posted in Вести.