ТВ Бачка: Нова брза пруга Нови Сад – Суботица мења изглед читаве Војводине

Нова брза пруга која се гради од Новог Сада ка Суботици и државној граници са Мађарском, у битној мери ће променити конфигурацију овог дела Војводине, као и изглед читаве Бачке, посебно места кроз која ће савремена железничка магистрала пролазити. Промене ће се нарочито одразити на Врбас и Змајево, али и на атаре Куцуре и Бачког Доброг Поља.

Posted in Вести.