Радовима у Лалићу завршено уређење путних прелаза у општини Оџаци

Посао на уређењу прелаза извела је „Инфраструктура железнице Србије“ у сарадњи са предузећем „Војводина пут- Бачка пут“, а на прелазу је замењен комплетан колосечни прибор. Ради безбеднијег проласка на прелазу је постављен нови слој асфалта, тако да је возачима олакшан приступ овом аутоматском прелазу, где је у ранијем периоду забележено неколико несрећа.

„Инфраструктура железнице Србије“ за протеклих неколико година обновила је све прелазе на територији оџачке општине. Тако се први на реду нашао прелаз у Раткову, код Кудељаре, на путу Селенча- Ратково, где је обављена комплетна санација прелаза.

Пре две године уређен је полуатоматски путни прелаз на улазу у Богојево. На овом путном прелазу због велике фреквенције посебно тереног путничког саобраћаја, као и слабе прегледности, „Инфраструктура железнице Србије“ максимално је повећала безбедност саобраћаја, тако да на њему није било несрећа.

У Оџацима за протекле две године уређен је путни прелаз са три колосекса на изласку из железничке станице, као и путни прелаз на излазу из станице Оџаци Калварија и укрштању пруге са путем Оџаци- Српски Милетић.

И овим улагањима у обнову путних прелаза, од којих је већина са аутоматским и полуаутоматским регулисањем саобраћаја, „Инфраструктура железнице Србије“ даје значајан допринос повећању безбедности у саобраћају имајући у виду да се ради о изузетном фреквентним деоницама друмског саобраћаја,као и прелазима у густо насељиним деловима насеља.

Posted in Вести.