Нови челични железнички мост између Црвеног Крста и Матејевца, на прузи Ниш – Зајечар

Монтажа челичног моста извршена је употребом ауто-дизалице носивости 20 – 300 тона, уз потпуну обуставу друмског саобраћаја.

Челична конструкција моста монтирана је на лицу места, а рок за извођење радова на уградњи нове конструкције био је 44 дана.

Завршетак комплетних радова на постављању новог објекта очекује се у наредном периоду, након чега предстоје даљи радови на реконструкцији железничке инфраструктуре између Црвеног Крста и Матејевца, а затим и активности на поновном успостављању железничког саобраћаја на овој деоници.

Монтажи новог челичног железничког моста претходили су четвородневни припремни радови, који су обухватили уклањање туцаника са постојеће мостовске конструкције, демонтажу и уклањање подконструкције ревизионих стаза и ограда на мосту, демонтажу мостовске конструкције у комаду и лежишта, затим рушење постојећих парапетних греда, а предузете су и све неопходне безбедоносне мере за извођење радова уз нормално одвијање наизменичног друмског саобраћаја.

Извођач радова је „Bricken“ из Новог Сада.

Posted in Вести.