Успешно обављена пробна вожња ремонтоване машине за одржавање геометрије колосека

Ремонт машине за редовно одржавање геометрије колосека за потребе „Инфраструктуре железнице Србије“ завршен је 20. септембра 2022. године у зрењанинској фабрици „Шинвоз“. Пробна вожња је обављена, у присуству сервисера, на прузи Зрењанин-Елемир, а пробни рад машине ће се обавити од 21. до 24. септембра  на деоници пруге Кикинда-Метанолско сирћетни комплекс Кикинда.