Дани европске баштине на железничким станицама у Војводини

Rail4V4+V има за циљ да истакне туристички потенцијал железнице, углавном кроз њену историју и наслеђе, подсећајући на улогу коју је железница играла у стварању средњоевропског колективног идентитета. У складу са циљем Европске године железнице и стратешким приоритетима Вишеградске групе у 2021. години, главни циљ пројекта је подизање свести о улози железнице за развој V4 одрживог туризма, кроз јединствено брендирање и презентацију железничко наслеђе, на сајту и на дигиталној платформи. https://rail4v4v.com/ 

Пројекат финансирају Вишеград фонд и Град Нови Сад, Градска управа за културу.
Током Дана европске баштине организатори овог пројекта отворили су врата одабраних локација железничког наслеђа, омогућавајући грађанима, првенствено деци, да уживају у путујућој изложби и уче о заједничком железничком наслеђу, подстичући их да активно чувају и унапређују ово наслеђе за садашње и будуће генерације.

У станицама Нови Сад, Сомбор, Зрењанин и Јасеново, у оквиру овог пројекта, постављене су QR табле са основним информацијама о овим железничким објектима.

Одржане су три радионице за децу предшколског узраста, и то: 20.09. у Новом Саду, 21.09. у Сомбору и 22.09. у Зрењанину. Деца су упозната за основним категоријама железничких објеката и инфраструктуре кроз игру меморије, слагалице, бојанке и интерактивну радионицу на мапи земаља укључених у пројекат.
Координатор пројекта Rail4V4+V је др Аница Драганић, професорка Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, која је дечије радионице реализовала у сарадњи са др Мариом Силађи.

Posted in Вести.