Завршетак радова на плочи у станици Београд Центар очекује се половином августа

Након тога, у августу се може очекивати и почетак радова на изградњи прва два колосека у железничкој станици Београд Центар, сваки дужине од по петсто метара. За саме радове на два колосека обезбеђен је потребан материјал, као и опрема тако да се може очекивати да се радови заврше за три месеца.

Почетак грађевинских радова на самој плочи на коти 105 могућ је тек по окончању текућих радова на проширењу бетонске плоче, који су сада у току.

Радове на надземној плочи станице Београд Центар успорили су послови које није никако било могуће предвидети приликом израде пројектне документације, а који су се појавили тек приликом извођења радова. Подсећамо да је изван планираних радова најпре било потребно изместити 10 kV електрокабл који је био у колизији са планираним радовима. Затим је требало извести радове на извођењу заштитне темељне јаме завесом од шипова, што такође није било планирано. И најзад, градитељи су током извођења радова наишли на тунел у зони темељне јаме (у низу шипова) који такође није био обухваћен пројектном документацијом и техничким решењем, а које је било неопходно накнадно пројектантски и извођачки решити. Све ове непредвиђене околности, на које се наишло током реализације пројекта, утицале су на завршетак посла.

Радове на станици Београд Центар изводи београдска компанија „Elita-cop“, у заједничкој понуди са фирмама „Кото“ из Београда и „KLM Inženjering TM“ из Новог Сада. Вредност радова износи око 1,4 милијарди динара, а обухваћени су сви трошкови реализације овог посла, односно радне снаге, материјала, механизације, опреме и извођења грађевинских радова. Инвеститор пројекта је „Инфраструктура железнице Србије“.

На основу реализације овог уговора у станици Београд Центар укупно ће на коти 105 бити изграђена, проширена и промењена бетонска конструкција површине од скоро 50 хиљада квадратних метара.

На овај начин „Инфраструктура железница Србије“ наставља активности на даљој изградњи Београд Центра, како би коначно након пуне четири деценије пројекат изградње нове главне железничке станице у Прокопу био завршен и огромна инвестиција у Београдски железнички чвор била заокружена и у потпуности активирана.

Posted in Вести.