Ремонт две машине за одржавање пруга, из донације вредне 1,8 милиона евра

            Реч је о машинама аустријске компаније “Plasser & Theurer“, једног од највећих произвођача машина за одржавање и полагање пруга у свету. Ова аустријска компанија две машине за одржавање пруга ремонтује за потребе „Инфраструктуре железнице Србије“ без накнаде, као донацију.

“Plasser & Theurer“ је у зрењанинском „Шинвозу“ отворио овлашћени регионални сервисни центар, па је ова донација резултат промоције нових услуга које аустријска компанија нуди у региону, али и дугогодишње успешне сарадње са српским железницама.

            Ремонт ове две машине финансира се из донације вредне  1,8 милиона евра, а уговор о донацији потписали су „Инфраструктура железнице Србије“ и аустријска компанија „Plasser & Theurer“.     

Ове две машине, кључне за редовно одржавање геометрије колосека, произведене су 2003. и 2004. године. Једна машина је пре ремонта обавила 18 хиљада, а друга нешто више од 12 хиљада радних сати на терену.  

Након ремонта оне ће приоритетно бити ангажоване на одржавању магистралних српских пруга,  а техничко-технолошки ће бити оспособљене и за радове на брзој прузи Београд-Нови Сад.

Ремонт машина се одвија у две фазе. Прва фаза ремонта обе машине, поред осталог, обухвата оправку  осовинских слогова, оправку обртних постоља, замену подбијачких агрегата, оправку кочионих уређаја, замену оштећених стакала, замену дизел мотора, фарбање, калибрисање, сервис клима уређаја и уградњу уређаја будности.

Друга фаза ремонта је планирана за новембар 2022. године када ће се обновити ентеријер машина и уградити лед светла.

„Инфраструктура железнице Србије“ на овај начин обезбедиће да у прелазном периоду одржавање геометрије колосека на српским пругама буде квалитетно, док се не реализује набавка нове, модерне механизације за одржавање пруга, која је неопходна што пре због старости и техничких могућности расположивих машина.

Posted in Вести.