У току и реконструкција железничке станице Нови Сад

Средином децембра настављени су радови на реконструкцији станичних перона. У току су изградња темеља перона и надстрешница,  као и шахти за кишну канализацију.

У ентеријеру станичне зграде настављени су радови  на уређењу просторија Центра за даљинско управљање, затим станичног ресторана, као и на обнови појединих канцеларија.

Због изузетно неповољних временских услова током протекле недеље није било радова на станичном платоу због изузетне влажности терена, али ће и ови радови ускоро бити настављени.

Извођач радова почео је са активностима на изградњи кампа на железничком земљишту пред пруге Нови Сад – Нови Сад ранжирна. Уграђени су цистерна за отпадне воде, приступни пут, а постављени су и контејнери.

У станицу Нови Сад допремљен је материјал за наставак радова попут канализационих цеви, тренажних црева, геотекстила, металних калупа за израду бетонских темеља за контактну мрежу. Поред тога набављена је и арматура различитих димензија, песак, шљунак и шине, а у току наредног периода очекује се допрема прагова, скретница и туцаника.

Радове у железничкој станици Нови Сад изводи конзорцијум кинеских компанија „China Railway International“ и „China Communications Construction Company“, који ради на изградњи пруге за велике брзине између Новог Сада и Суботице.

Активности на реконструкцији станице Нови Сад почеле су крајем септембра.

Прва фаза радова у железничкој станици Нови Сад обухвата радове на прва три станична колосека, као и на десетом и једанаестом колосеку, затим изградњу новог перона и надстрешнице, као и делимичну санацију и адаптацију станице Нови Сад. Завршетак прве фазе реконструкције ове станице усклађен је са пуштањем у саобраћај деонице пруге за велике брзине Београд – Нови Сад.

У станици Нови Сад предвиђени су радови на санацији подова, зидова и крова, као и енергетска санација објекта. Такође, биће замењена фасада и столарија.

Постојећи станични потходник испод трећег, четвртог, петог и шестог колосека биће продужен и модернизован, а нови део потходника биће дужине 30 метара и чиниће га и степенишна конструкција, којима ће се излазити на новопројектовани трећи и четврти перон. Потходник ће бити дугачак укупно око 60 метара, а са прилазним степеништвем и лифтовима његова корисна површина износиће око 800 квадратних метара. 

У складу са новим технолошким потребама за пругу великих брзина, у станици је предвиђена и адаптација просторија у којима ће бити  смештена нова сигнална и телекомуникациона опрема, у складу са захтевима корисника и Идејним технолошким пројектом.

Железнички саобраћај се из Новог Сада несметано одвија по четвртом станичном колосеку ка Суботици и Сомбору.

Posted in Вести.