На реконструисаној прузи Ниш – Зајечар поново редован путнички саобраћај

Од недеље, 12. децембра 2021. године,  између Ниша и Зајечара свакодневно саобраћају по три путничка воза железничке компаније за превоз путника „Србија Воз“. Из Ниша ка Зајечару ови возови полазе у 05.48, затим у 11.05 и у 16.20 сати.  Из Зајечара ка Нишу возови сада свакодневно полазе у 6.47, затим у 12.30 и у 17.20 сати.

Теретни железнички саобраћај на реконструисаној прузи успостављен је 16. августа 2021. године, а ремонтована пруга Ниш – Зајечар на тај начин предата је у делимичну експлоатацију.  Саобраћај теретних возова на овој прузи обављао се у претходном периоду током 12 сати у току дана и то у периоду од 19 сати увече до седам сати ујутру. У периоду када се није обављао теретни железнички саобраћај, одвијали су се радови на завршетку реконструкције пруге.

Привредно друство за грађење, ремонт и одржавање пруга “ЗГОП” радове на санацији пруге од Матејевца до Књажевца почело је 11. априла 2019. године, када су уведени у посао. Претходно су радници „Инфраструктуре железнице Србије“ 25. фебруара 2019. године почели радове у железничкој станици Матејевац. Технички пријем реконструисане деонице између Матејевца и Сврљига обављен је 2. априла ове године, а од тада до 15. августа 2021. године извођач радова завршио је и радове између Сврљига и Књажевца. Истовремено, у претходном периоду, стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“ обновиле су пругу од Књажевца до Зајечара.

Након тога, уследили су финални радови и коначан технички преглед читаве деонице, како би били створени услови да се са почетком новог реда вожње поново успостави редован путнички железнички саобраћај између Ниша и Зајечара.

Анексом основног Уговора између „Инфраструктуре железнице Србије“ и извођача радова, рок за завршетак радова био је продужен до 20. децембра 2021. године.

Наиме, до успоравања радова на реконструкцији пруге Ниш – Зајечар дошло је у претходном периоду, најпре због епидемиолошке ситуације проузроковане пандемијом вируса Ковид 19, а затим и због проблема са набавком и допремом на градилиште количина туцаника потребних за завршетак радова.

Ова пруга већим делом је изграђена до Првог светског рата, а у потпуности 1922. године. Пруга Ниш-Зајечар претходно није била реконструисана од 1961. године, због чега су возови на већем броју деоница ове пруге саобраћали брзинама од 10 до 30 км/х.

Реконструкцијом пруге Ниш – Зајечар безбедност железничког саобраћаја на овој деоници подигнута је на знатно виши ниво.

Када је у питању време путовања путничких возова реконструисаном пругом између Ниша и Зајечара, на то најпре утиче велики број службених места у којима се ови возови заустављају. Наиме, на деоници између Ниша и Зајечара путнички возови се заустављају у чак 21 станици или стајалишту.

Поред тога, „уско грло“ на овој деоници представља и релација дуга дванаест километара од Црвеног Крста до Матејевца, која није била обухваћена овом реконструкцијом пруге Ниш – Зајечар, јер ће у потпуности бити модернизована приликом предстојеће изградње нове железничке обилазнице око Ниша.

И најзад, због конфигурације терена кроз који пролази пруга Ниш – Зајечар, посебно кроз Сврљишку клисуру, на деоници од Матејевца до Књажевца, брзина возова на овом делу реконструисане пруге могућа је максимално до пројектованих 65 км/сат. Ова пруга, као једна од најтежих у овом делу Европе, карактеристична је и због преко 60 кривина, чији је радијус 240 – 250 метара, због чега возови смеју да развијају само пројектовану брзину.

Реконструкцијом пруге Ниш – Зајечар свакако су постигнути очекивани ефекти, а то је пре свега виши ниво безбедности железничког саобраћаја. Поред тога, реконструкција ове пруге омогућиће привреди из источног дела Србије квалитетнији и бржи транспорт робе возовима. Ремонтом ове пруге постигнуто је и повећање њене пропусне моћи, као и брзине возова, а грађани овог региона добиће редован и сигуран путнички железнички саобраћај.

Posted in Вести.