Инфраструктура и саобраћај отворили пут Србије у ЕУ

„У Поглављу 14 отворили смо тржиште, усагласили смо наше законодавство са ЕУ, како би се омогућиле реформе у јавним предузећима која послују у области саобраћаја. Побољшаће се квалитет услуге превоза, смањити цене као и време чекања на границама. Са друге стране, у оквиру Поглавља 21 су улагања у инфраструктуру, где имамо историјска улагања ради што бољег саобраћајног интегрисања Србије са суседним земљама, укључујући и земље чланице ЕУ. Завршени су или започети огромни пројекти изградње аутопутева и брзих саобраћајница, обнове железничке инфраструктуре, реконструкције лука и изградње аеродрома“, изјавио је министар Момировић.

Вест о отварању Кластера 4 – Зелена агенда и одржива повезаност, са Међувладине конференције о приступању Србије Европској унији, потврда је да се Република Србија налази на сигурном путу ка пуноправном чланству у ЕУ. Два инфраструктурна пројекта која су од важности за Поглавље 21, а која се имплементирају уз донације ЕУ су: пројекат изградње аутопута Ниш-Плочник и пројекат модернизације и електрификације деонице пруге Ниш-Димитровград.

Када је реч о јавним услугама, Србија је постигла висок ниво усклађености са правним тековинама ЕУ у области железничког транспорта, док у области транспорта унутрашњим водним путевима наставља да повећава свој ниво усклађености, који је већ висок. Поседујемо функционалан систем речних информационих сервиса који је веома интероперабилан са системима држава чланица ЕУ. Када је реч о ваздухопловним прописима, Србија је близу испуњавања свих обавеза предвиђених у првом прелазном периоду Споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја. ЕУ је препознала и оценила да Србија добро управља процедурама за прелазак границе током тешког периода кризе услед пандемије COVID-19. У складу са свим наведеним, Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије у 2021. години показује да је Србија на добром нивоу припремљености у овим областима.

У оквиру Кластера 4 (Зелена Агенда и одржива повезаност) налазе се четири преговарачка поглавља и то: Поглавље 14 – Транспортна политика; Поглавље 15 – Енергетика; Поглавље 21 – Трансевропске мреже и Поглавље 27 – Животна средина.

Објављено у Вести