Оглашена јавна продаја расходованих железнички возила

„Инфраструктура железнице Србије“ огласила је Јавни позив за продају расходованих основних средстава – железничких возила путем прикупљања затворених понуда.

Оглас за продају теретних кола и кола за посебне железничке намене  објављен је 14. маја 2021. године у дневном листу „Политика“ и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“, а на основу Одлуке одбора директора ове железничке компаније.

Posted in Вести.