Председницима институција ЕУ предложено продужење Европске године железнице до краја 2022. године

Манифестација Европске године железнице и њена водећа иницијатива  Connecting Europe Express (раније познатo као TEN-T воз), од великог су значаја за промоцију железничког сектора и његовог доприноса јачању унутрашњег тржишта, стварању нових радних места, територијалној и социјалној кохезији и наравно паметном, дигиталном и одрживом систему мобилности.

У предлогу се наводи да је железнички сектор свестан чињенице да и други сектори имају планове за промотивне активности у 2022. години, али да је до сада у организацију активности у оквиру EYR  уложено доста труда и финасијских средстава, што се све доводи у питање продужењем епидемиолошких ограничења и неизвесношћу трајања саме кризе изазване Ковидом 19.

Организације железничког сектора овом приликом траже политичку подршку од институција Уније како би овој драгоценој иницијативи пружили најбоље шансе за успех.

Извор: CER

Posted in Међународна сарадња and tagged .