Одржан састанак Интересне групе за инфраструктуру CER (IIG CER

Вишегодишњи финансијски оквир (MFF), Инструмент за повезивање Европе (CEF) и Следећа генерација ЕУ (односно, Фонд за опоравак и отпорност – RRF), нашли су се у фокусу дискусије учесника састанка, да би потом били представљени резултати евалуације Уредбе 913/2010 о железничким робним коридорима, као и информације о додатним техничким захтевима у ревидираној Уредби о TEN-T и следећим корацима у вези проценe утицаја.

Извор: CER monitor

Posted in Међународна сарадња and tagged .