Одржан састанак Групе асистената CER

Утицај Ковида 19 на железнички сектор Европе био је у фокусу дневног реда састанка. Учесници су прегледали најновије финансијске податке сектора који рефлектују утицај пандемије, као и правила Европске комисије о државној помоћи као одговор на кризу, посебно мере Привременог оквира за државну помоћ и мере за смањење накнада за приступ инфраструктури (TAC), које су на снази до краја јуна 2021. године. Такође је било речи о Фонду за опоравак и отпорност (RRF), ревизијама уредби о TEN-T и RFC, као и социјалним питањима.

CER је информисао чланове о комуникационом плану за Европску годину железнице 2021, која започиње 29. марта, почев од промотивног воза Connecting Europe Express (раније TEN-T воз), па до статуса осталих догађаја, публикација и иницијатива који су планирани за EYR.

Извор: CER monitor

Posted in Међународна сарадња and tagged .