Конституисан одбор директора у новом саставу

На седници Одбора директора, која је одржана 22. децембра 2020. године, конституисан је Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“, у следећем саставу:

1. Др Небојша Шурлан, в.д. генералног директора – председник Одбора директора

2. Милутин Милошевић, дипл.инж.саобр., извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром – члан Одбора директора

3. Иван Богавац, дипл.правник, извршни директор за развој, инвестиције и заједничке послове – члан Одбора директора.

Конституисању Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ у новом саставу, истога дана претходио је избор Милутина Милошевића за извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром и Ивана Богавца за извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове.

Posted in Вести.