Небојша Шурлан именован за в.д. генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“

Шурлан је од 2012. године до сада био директор Грађевинске дирекције Србије.

Рођен је 1972. године у Београду. Завршио је Машински факултет Универзитета у Београду 1997. године. На Факултету за градитељски менаџмент универзитета Унион – Никола Тесла докторирао је 2015. године.

Професионалну каријеру је започео 1998. године у предузећу „Инсталација инжењеринг“.

Прешао је 2000. године у „PMC inženjering“ (зависно предузеће „Jugoimport SDPR“) као машински инжењер и менаџер пројекта на различитим пројектима широм Србије. То је укључивало рад са владиним институцијама и војно – пословним објектима, фабрикама, инфраструктурним пројектима, стамбеним и пословним зградама и хотелима. Био је одговоран за надзор извођења радова, као и за пројектовање.

Следеће ангажовање је било у међународној компанији Масе 2004. године на пословима управљања машинским радовима на Пројекту надоградње и реконструкције у Фабрици дувана ДИН инвеститора „Филип Морис“. Ово је било комплексна реконструкција, с обзиром на то да је фабрика морала да остане оперативна током извођења радова, без прекида процеса производње. Након успешног завршетка овог пројекта, наставио је рад у Масе-у на пројектима Тржни центар Delta City (80.000м2) и Белвил- Универзијада-Блок 67 (200.000м2) у Београду.

Након тога, 2008. године се придружио тиму „Маcе“ на пројекту „Porto Montenegro“ у Црној Гори. Од 2010. године био је ангажован на координацији и надгледању свих послова Маcе у Црној Гори, како на пројектима изградње тако и на пројектима у фази пре изградње. У овом периоду је учествовао у управљању изградњом Atlas Capital Centra у Подгорици, управљао активностима пред-извођења са оператором Wyndham у Будви на пројекту Adriatic – хотел са пет звездица, као и припремним фазама постављања планова пројеката Plavi horizonti и Luštica Bay Development (вредност пројекта 1.115 милиона евра) у Тивту. Радио је у Маце-у до 2012. године.

Затим је, од 2012. године, био директор Градевинске дирекције Србије, компаније коју је основала Република Србија за спровођење сопствених пројеката у високоградњи, као и спровођење управлјања пројектима који су од интереса за Републику Србију. Грађевинска дирекција Србије је као Инвеститор почетком 2014. године завршила изградњу 44 стамбено-пословна објекта површине преко 400.000 м2 (укупно 4.616 станова), што представља један од највећих пројеката у грађевинарству у региону у последњих 30 година. Крајем фебруара 2014. године завршен је пројекат изградње насеља Др. Ивана Рибара са 707 станова укупне површине 37.000 м2 као и друга фаза маја 2017.године од 17,500м2 са 212 станова. Пројекти у току су Земунске Капије од 200,000м2 резиденцијални и пословни комплекс са 1700 станова и пројекат у Блоку 63 од 40.000 м2, и управљање изградњом станова за припаднике снага безбедности у Србији прва фаза од 8.000 јединица и 600.000м2.

Поред професионалног рада, 2010. године положио је и међународну сертификацију за Пројектни Менаџмент (Project Management Professional) у организацији Института за Пројектни менаџмент (Project Management Institute) из САД. У периоду од 2008. до 2012. године предавао је на обукама са темом „Управљање пројектима“ и FIDIC.

Члан је Инжењерске коморе Србије (од 2003), Инжењерске коморе Црне Горе (од 2008. до 2012), Асоцијације инжењера консултанта Црне Горе (АЦЕМ) – члан Управног одбора (од 2010. до 2012), Асоцијације инжењера консултанта Србије (АЦЕС) – Национална листа експерата и Ађудикатора (од 2016) и Асоцијација инжењера консултанта Србије (АЦЕС) – члан Управног одбора (од 2019).

Шурлан има добре организационе и менаџерске способности и активан приступ у управљању пројектовањем и изградњом, а поседује и вештине из техничких и из практичних знања о системима инсталација у зградама као и основе свих осталих процеса у зградарству. Поред практичног рада и искуства исказао је интересовање за континуирано образовање и усавршавање практично стечених знања, па се и његов рад на докторској дисертацији може тумачити као потврда постојећих и проширење новим сазнањима из најбоље грађевинске праксе у области за коју се специјализује – менаџмент грађевинским пројектима.

Објављено у Вести