Пуштена у погон нова електровучна постројења у Ђунису

„Инфраструктура железнице Србије“ пустила је у погон 110 киловолтни прекидач у Електровучној подстаници у Ђунису.

На овај начин обезбеђен је поуздан рад електротехничких постројења, а самим тим и створени услови за квалитетније функционисање железничког саобраћаја на делу међународног Коридора 10 кроз Србију, између Београда и Ниша.

Пре изведених радова, у Електровучној подстаници у Ђунису од постојећа два прекидача један је био у квару, а други дотрајао и на граници функционалности, јер ова постројења дуги низ година нису била обнављана.

                 

У протеклих годину дана, у Електровучној подстаници Ђунис, која је пре тога била у јако лошем стању, уграђена су три једнополна вакуумска прекидача 25 киловолти и два напонска трансформатора 110 киловолти.

Пуштањем у погон новог 110 киловолтног прекидача, читаво постројење Електровучне подстанице Ђунис је у великој мери ревитализовано и оспособљено за знатно поузданији и квалитетнији рад него раније.

                 

Приликом реализације овог пројекта коришћена је опрема највишег квалитета.

Вредност обављеног посла је око 80 хиљада евра, а реализацију је финансирала „Инфраструктура железнице Србије“.

Електровучне подстанице су постројења за трансформацију електричне енергије и распоређене су дуж електрифицираних пруга у Србији. Оне се из електропривредне мреже преко напојних далековода напајају електричном енергијом, коју затим претварају у одговарајући напонски систем електрифицираних пруга.

                                                  

 

                                                   

                 

Posted in Вести.