“Инфраструктура железнице Србије” запослила данас 105 радника, а за две године 335, захваљујући модернизацији железнице

„Инфраструктура железнице Србије“ потписала је данас, 27. децембра, Уговоре о раду са 105 стручно оспособљених и младих особа, које ће у извршним службама ове компаније почети да раде већ од понедељка 30. децембра.
Запошљавањем младих и стручно оспособљених радника, „Инфраструктура железнице Србије“, уз свесрдну помоћ Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, омогућава да млади и школовани људи остану у земљи и истовремено у свом раду стичу и примењују најсавременија искуства.

Посао у „Инфраструктури железнице Србије“ добило је данас 40 отправника возова, 50 скретничара и 15 грађевинских инжењера и техничара.

             
Током ове и прошле године „Инфраструктура железнице Србије“ запослила је укупно 335 радника различитих струка у извршној делатности и то на пословима отправника возова, електротехничара, руковаоца машина за пружне раднике, вођа пружних радова, скретничара и пружних радника, као и саобраћајних, грађевинских и електротехничких инжењера.
Међу запосленима у претходне две године је и 79 жена, што је око 22 одсто од укупног броја новопримљених радника.

               
Новозапослени који су данас потписали уговоре о раду, примљени су у радни однос на одређено време до полагања стручног испита, а најдуже до дванаест месеци, како би се оспособили за рад и полагање стручних испита. „Инфраструктура железнице Србије“ са кандидатима који након тога положе стручни испит, закључиће уговоре о раду на неодређено време.
Пријем запослених у „Инфраструктури железнице Србије“ у претходне две године реализован је уз сагласност Владе Републике Србије, а на основу образложених предлога ове железничке компаније.

                
Услови за запошљавање нових кадрова створени су, у највећој мери, захваљујући свеобухватној модернизацији железничке инфраструктуре у Србији, као и пројекту обнове и реконструкције регионалних пруга, који је започео прошле године. Због великог обима посла на пројектима модернизације, реконструкције и текућег одржавања железничке инфраструктуре, а са циљем успешног одвијања започетих радова и безбедног и несметаног функционисања саобраћаја, посао на железници добили су млади и стручно оспособљени радници. На тај начин, број и структура запослених у „Инфраструктури железнице Србије“ усклађује се са технологијом рада, како би ова железничка компанија рационално пословала и одговорила свим професионалним и псоловним изазовима које са собом носи обнова железничке инфраструктуре у Србији, са применом савремених и напредних технологија.

Posted in Вести.