Заједница европских железница: “Инфраструктура железнице Србије” у европском врху по родној равноправности

„Инфраструктура железнице Србије“ у европском је врху по родној равноправности и учешћу жена у железничком сектору. То је резултат годишњег истраживања које спроводи Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (ЦЕР), а којим је ове године било обухваћено 28 европских железничких компанија из 21 европске земље.

По том истраживању, „Инфраструктура железнице Србије“ је у претходној години забележила напредак у односу на 2017. годину, а по оствареним резултатима сврстала се испред многих развијенијих железничких компанија из Европске Уније.

Овакви резултати „Инфраструктуре железнице Србије“ у родној равноправности  представљају у железничком сектору и практичну потврду активности и ангажовања Координационог тела за родну равноправност, на чијем је челу потпредседница српске Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

„Инфраструктура железнице Србије“ према овом истраживању по учешћу и положају жена у компанији је испред железничких инфраструктурних компанија из Аустрије, Белгије, Бугарске, Француске, Немачке, Мађарске, Италије, Луксебруга, Словеније и Швајцарске, док су боље рангиране само компаније из Чешке, Финске, Словачке и Румуније.

Овакви резултати проистекли су из обимног истраживања које Заједница европских железница спроводи већ шесту годину заредом, а које обухвата, поред осталог, и број жена у компанији, број жена на руководећим и појединим специфичним пословима, једнакост по зарадама, примену препорука ЦЕР-а у области родне равноправности, примену мера за унапређење положаја жена у железничким компанијама, транспарентност у овој области и бројне другe информације.

У извештају ЦЕР-а посебно је похваљен напредак који је „Инфраструктура железнице Србије“  постигла у погледу примене мера које доприносе унапређењу родне равноправности. У том смислу, Заједница европских железница је у извештају посебно похвалила „Инфраструктуру железница Србије“ због усвајања Кодекса равноправности и Кодекса етике, затим именовања лица надлежних за подршку у спречавању злостављања на раду, као и упознавања запослених на транспарентан начин са Заједничким препорукама CER и ETF за боље учешће и заступљеност жена у железничком сектору.

У „Инфраструктури железнице Србије“ од 5.450 запослених, 1.050 је жена, што износи око 19,2 одсто. На највишим руководећим позицијама (извршна директорка, менаџерка, директорка сектора или центра) је петнаест жена, што је половина укупног броја руководилаца на овим позицијама.

Сви ови позитивни резултати од великог су значаја за углед наше компаније на међународном плану, као и доказ да је родна равноправност у врху пословних приоритета „Инфраструктуре железнице Србије“.

Процентуално највећи број жена запослен је у Шведским, Литванским и Словачким, а најмањи у Луксембуршким железницама. У поређењу са прошлом годином, забележено је повећање у броју жена у европским железничким компанијама за 0,4%.

Родна равноправност се налази у врху листе приоритета Европске уније и међународних железничких организација. То потврђује и чињеница да Заједница европских железница и инфраструктурних компанија у сарадњи са европским железничким компанијама, сваке године спроводи посебно истраживање о напретку у области запошљавања жена у европском железничком сектору. Циљ спровођења овог извештаја јесте мотивација железничких компанија да повећају проценат запошљавања жена у компанијама и унапреде њихов положај.

Posted in Вести.