Представници „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. учествовали на састанку CER Радне групе асистената

У Паризу, 7. новембра, одржан је редован састанак CER Радне групе асистената, као једне од кључних радних група у оквиру Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER), чији је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. активан члан.

Кључнa тема састанка био је политички план ове организације. Реч је о важном документу CER у коме се налазе све активности које ова организација планира да предузме у циљу лобирања за интересе железничког сектора у периоду од 2019-2024. Учесници састанка су имали прилике да дају своје сугестије, како би се одредили приоритети за које је неопходно да се CER посебно заложи пред институцијама Европске уније.

Уједно, на састанку је било речи и о финансијским средствима предодређеним за железнички сектор, DG MOVE студија о “Одрживој саобраћајној инфраструктури и интернализацији екстерних трошкова саобраћаја“, као и о правним нормама које су од важности за железнички сектор.

Такође, представљенa је и брошура о раду CER организације. Циљ објављивања ове брошуре је боље упознавање чланица ове организације са начином доношења одлука у оквиру институција Европске уније, као и са кључним активностима CER-а у том погледу. Очекује се да ће ове информације у великој мери помоћи чланицама да искористе све погодности чланства у овој организацији, као и да својим активним учешћем у креирању стратегија CER допринесу да се у већој мери чује и за потребе малих и великих железничких компанија у оквиру ЕУ институција.

У име „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. на састанку су учествовале: Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, Катарина Нешић Раковић директор Центра за међународне послове и Бојана Радовановић, главни координатор за међународне послове.

Извор: Центар за међународне послове

Posted in Међународна сарадња and tagged .