„Инфраструктура железнице Србије” потписала „Декларацију о родној равноправности у транспортном сектору“ Заједнице европских железница

„Инфраструктура железнице Србије“ je на састанку у Бриселу потписала „Декларацију о родној равноправности у транспортном сектору“ Заједнице европских железница (ЦЕР).

На састанку Радне групе за људске ресурсе Заједнице европских железница, чији је члан и „Инфраструктура железнице Србије“, укупно четрнаест железничких компанија које су учествовале на овом скупу потписало је документ о једнаким могућностима за жене и мушкарце у транспортном сектору. И остале чланице Заједнице европских железница које нису присуствовале састанку Радне групе у Бриселу, моћи ће у наредном периоду да онлајн потпишу Декларацију и тако подрже родну равноправност у транспортном сектору.

 

Овом Декларацијом о родној равноправности у транспортном сектору, поред осталог, дефинисано је да су недискриминација и једнакост између мушкараца и жена међу основним вредностима Европске Уније, али и да европски транспортни систем нема успостављен баланс између полова,  јер у њему само 22 одсто радне снаге представљају жене, те да ће унапређење овог баланса донети позитивне интерне и екстерне ефекте и допринети атрактивности овог сектора.

Због тога, потписници Декларације о родној равноправности Заједнице европских железница сагласили су се да треба ојачати напоре ка ефикасној промоцији упошљавања жена и њиховој репрезентативности у железничком сектору. Такође, сагласни су да ће подаци о заступљености полова бити скупљени и анализирани како би се створила добра основа за планирање стратегије и мера, као и да у транспортном сектору треба повећати упошљавање жена и на нивоу компанија такве активности подржати институционалним и друштвеним напорима са циљем покретања неопходних културних промена и борбе против стереотипа.

Потписници ове Декларације сложили су се и да жене у транспортном сектору треба да имају једнаке могућности у погледу развоја каријере, укључујући и ниво управљања и доношења кључних одлука, као и да ће фер и транспарентни процеси запошљавања, једнаке плате и могућности у каријери, адекватно радно окружење, развој знања и вештина и други видови позитивне организационе културе допринети атрактивности транспортног сектора.

Декларацијом је дефинисано и да се било која форма дискриминације, узнемиравња, малтретирања, застрашивања или насиља на радном месту мора елиминисати.

И најзад, Декларацијом се подстичу све заинтересоване стране да искористе „ЕУ Платформу за промене“, која омогућава да појединачне активности у овој области буду широко познате и размену примера добре праксе.

„Инфраструктура железнице Србије“ потписивањем ове Декларације још једном је на међународном плану потврдила да је родна равноправност у врху пословних приоритета ове железничке компаније. У име „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. ову Декларацију је потписала Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове.

Подсећања ради, „Инфраструктура железнице Србије“ активно учествује у свим истраживањима која се на међународном плану спроводе у погледу родне равноправности. Ове године „Инфраструктура железнице Србије“ по први пут је учествовала у истраживању о положају жена у железничком сектору, које је организовала Заједница европских железница. У истраживању које је спроведено у 31 железничкој компанији из осамнаест европских држава, „Инфраструктура железнице Србије“ показала је да је по питању родне равноправности испред многих европских железничких компанија, са много савременијим пругама и развијенијим железничким системима.

То представља и практичну потврду у железничком сектору рада и ангажовања Координационог тела за родну равноправност, на чијем је челу потпредседница српске Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

Posted in Вести, Међународна сарадња and tagged .