Интервју генералног директора Мирољуба Јевтића за међународни часопис „BRUSSELS RESEARCH GROUP“: Брзине железничког саобраћаја од 200 км/сат у наредне четири године

Међународни  часопис “Brussels Research Group“ у свом јунском броју објавио је интервју са генералним директором „Инфраструктуре железнице Србије“ Мирољубом Јевтићем. Наслов интервјуа је „Брзине железничког саобраћаја од 200 км/сат у наредне четири године“. Интервју је објављен у тематском броју, који представља водич за инвеститоре у Србији, у бројним областима, поред осталог и у транспорту, индустрији, економији, финансијама и туризму. У овом тематском броју објављен је и интервју са потпредседницом српске Владе Зораном Михајловић, као и са генералним директорима већег броја највећих српских компанија и организација.

БРЗИНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА ОД 200 KM/H У НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Интервју Мирољуба Јевтића, генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“  за међународни часопис „Brussels Research Group“ (BRG)

Како се развија сегмент железничког саобраћаја у Србији?

Систем железничке инфраструктуре Србије у 2018. години нуди безбедну и поуздану услугу. То је ефикасан и успешан сегмент и показатељ привредног раста. Србија укупно инвестира око 5 милијарди евра за побољшање саобраћајне мреже. Ово је јасно видљиво посебно у оквиру железничког сектора. Србија наставља серију огромних инфраструктурних инвестиција,  пре свега да би унапредила капацитете своје железнице. Ове инвестиције ће повећати значај националног и регионалних система. У следећих неколико година цео сектор ће моћи да подржи повећање транзита и испуни будуће потребе региона.

Која побољшања су имплементирана како би се повећале железничке брзине?

            Железнички систем Србије је веома безбедан, а велики пројекти ће донети стандард европских брзина у регион. Рехабилитација како Коридора Х,  тако и регионалних пруга омогућиће повећање брзина и донети користи свим регионима Србије. Неки сегменти железничке инфраструктуре, где је дошло до погоршања стања, проузроковали су смањење брзина кроз Србију. Ове пружне деонице ће бити обновљене по хитном поступку током 2018. године и омогућиће значајно повећање брзина у региону.

            Првенствено желимо да истакнемо пројекат брзе пруге Београд – Суботица као једног од најзначајнијих пројеката где ће бити могуће достићи брзине до 200 km/h. Наведени пројекат ће значајно унапредити перформансе сектора. Грађевински радови су већ започели и напредују великом брзином. Ова деоница ће бити део нове двоколосечне пруге на релацији Србија – Мађарска, који ће унапредити железнички робни саобраћај. Ова побољшања ће дозволити повећање транзита робе са садашњих 12 на 20 милиона тона годишње.

Који други железнички пројекти су тренутно у току?

            Још један значајан пројекат у 2018. години биће премештање главне железничке станице у Београду на нову локацију. Нова зграда и објекти биће модерни и дизајнирани узимајући у обзир постојеће потребе, као и планирани будући развој. Тиме ће се поспешити имплементација будућих пројеката и омогућити развој нових пословних активности. Поред тога, нова станица ће у великој мери унапредити углед Београда и постати ново транспортно чвориште. Она ће бити симбол ревитализације. То је само „врх леденог брега“ када се ради о железничким пројектима. Ми охрабрујемо међународну заједницу да дође и користи нову српску железничку инфраструктуру када буде у потпуности завршена и пуштена у рад.

Које економске диверсификације ће убрзати ревитализација железнице?

            Железнички сектор је катализатор српске привреде и далеко превазилази делокруг краткорочних  послова изградње. Он ће континуирано повећавати конкурентност земље на регионалном нивоу и омогућити многим индустријама да се развијају уз нове могућности које нуди железница. Инвеститори би нарочито требало да узму у обзир огромне могућности које пружа нова железничка инфраструктура. Неки од примера односе се на робни тразнитни саобраћај у погледу изградње логистичких центара. Концесија железнице ће такође постојати.

            Додатни сегмент који ће се поспешити унапређењем железничке инфраструктуре јесте путнички саобраћај. Брзина од 200км по часу у наредне четири године буквално ће отворити многе могућности у оквиру развоја међунаронародног железничког саобраћаја.

            Све то може у великој мери поспешити регионалну сарадњу, унапредити туризам и омогућити људима угодан превоз широм целокупног континента.

Posted in Вести.