EIM/CER Састанак управљача инфраструктуре високог нивоа

Састанак управљача инфраструктуре високог нивоа (HLIM) у организацији Европских управљача инфраструктуре (EIM) и Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER) одржан је 14. јуна 2018. године у Амерсфорту у Холандији. Домаћин овогодишњег HLIM састанка била је холандска инфраструктурна компанија ProRail.

Кључне теме састанка биле су Геополитика: Кина/Русија и Сајбер безбедност. У оквиру прве сесије обрађене су теме пословних односа и сарадње са Кином и Русијом у контексту сталног раста трговинске размене између Европе и Азије. Констатовано је да Руске железнице спроводе значајне инвестиције у Транссибирску железницу како би повећале њену ефикасност и капацитете. Амбициозним програмом “Транссибирска железница за 7 дана”, транзитно време између Европе и Азије могло би да буде значајно смањено. Увођење заједничког товарног листа CIM/SMGS додатно је олакшало превоз пошиљки у железничком саобраћају. Истовремено, постоје иницијативе за успостављање железничких веза даље у правцу југа, што би дугорочно гледано могло да доведе до железничке везе између Европе и Кине којом би се омогућила још боља повезаност са значајним привредама у јужној Азији као што је Индија. Посебна пажња посвећена је потенцијалу железничког робног саобраћаја на траси Европа – Азија и питањима конкурентности железнице у односу на друге видове саобраћаја, са освртом на политичке и економске предности и ризике, оперативне ризике, анализу утицаја кинеског удела у европским лукама на управљаче инфраструктуре и анализу утицаја будуће аустријско-руске железничке пруге широког колосека.

Друга сесија – Сајбер безбедност – започета је констатацијом да железнички управљачи инфраструктуре пролазе кроз дигиталну трансформацију чиме се повећавају ризици у погледу сајбер безбедности. Недавни напади на кључне инфраструктурне системе и терористички напади на возове, заједно са све већом доступношћу технологије, чине недовољан ниво сајбер безбедности хитим и директним ризиком по сигурност железничког система и његових корисника. Закључено је да је неопходно спровођење мера сајбер безбедности и подизање свести у организацијама управљача инфраструктуре. Потребно je да сви актери из железничког сектора, а пре свега управљачи инфраструктуре, створе свест о култури сајбер безедности, слично култури безбедности саобраћаја. Безбедност системске инфраструктуре у великој мери зависи и од људског фактора. Обука и сертификација професионалаца за сајбер безбедност представљају ефикасан начин за смањивање ризика од неадекватног или неправилног управљања заштићеним системима. Само континуираном применом сајбер безбедности у процесу дигитализације железнице омогућиће се одржавање високог нивоа безбедности и отпорности железничког саобраћаја. То се може постићи разменом најбољих пракси између управљача инфраструктуре, индустрија и осталих актера, укључујући Агенцију Европске уније за безбедност мрежа и информација (ENISA).

Из “Инфраструктуре железнице Србије” а.д. састанку су присуствовали Милан Максимовић, извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром и Маја Станојевић, помоћник директора Центра за међународне послове.

Објављено у Међународна сарадња и означено .