Руководство на терену у ноћи успешног преласка на летње рачунање времена

“Инфраструктура железнице Србије” у недељу, 25. марта, успешно је и без икаквих потешкоћа прешла на летње рачунање времена, тако што су у два часа казаљке померене за један сат унапред, односно на три часа.

Имајући у виду да је железница сложен техничко – технолошки систем, као и организацију саобраћаја путничких и теретних возова који су те ноћи били на пругама, изменама у рачунању времена у “Инфраструктури железнице Србије” приступило се максимално професионално, озбиљно и одговорно. Упутства за рад благовремено су била припремљена и извршно особље на време је било са њима упознато.

У ноћи преласка на летње рачунање времена руководство “Инфраструктуре железнице Србије” било је на терену широм Србије, како би се на лицу места уверили да све протиче према плану, да су запослени који су ноћас радили упознати са свим предвиђеним мерама и да нема никаквих потешкоћа у њиховој примени и реализацији. Истовремено, руководство “Инфраструктуре железнице Србије” својим присуством на терену свакако је пружило подршку и додатну пословну сигурност запосленима који су у ноћи преласка на летње рачунање времена радили на организацији железничког саобраћаја.

Руководство “Инфраструктуре железнице Србије”, поред осталог, било је ноћас и у Новом Саду, Шапцу, Шиду, Руми, Брасини, Краљеву, Крагујевцу, Лапову и у бројним другим градовима.

Posted in Вести.