Посебна заштита радника са Косова и Метохије у процесу реструктурирања Железнице

“Инфраструктура железнице Србије” у досадашњем току реорганизације посебно је водила рачуна о интересима и социјалном статусу радника који живе на територији Косова и Метохије, а све одлуке у процесу решавања питања вишка запослених доношене су уз учешће запослених и уз поштовање принципа добровољности.

Радници чвора Косово Поље који живе на територији Косова и Метохије који су радно ангажовани потребни су железници и они нису вишак. Радници који нису радно ангажовани, а живе на територији Косова и Метохије, биће пребачени у предузеће Железнице Србије а.д., док ће запослени који нису радно ангажовани, а већ дуго година живе на територији централне Србије, бити третирани са посебном пажњом приликом реализације другог круга социјалног програма.

Сигурно је да „Инфраструктура железнице Србије“ неће раднике са простора Косова и Метохије оставити на улици и без решене егзистенције.

Договор синдиката и пословодства железнице, са којим су радници у неколико наврата упознати, подразумева и да запослени чвора Косово Поље равноправно учествују у процесу решавања вишка запослених на бази добровољности, односно стицањем једног од услова остваривање права на пензију.

„Инфраструктура железнице Србије“ свесна је чињенице да су запослени на Косову и Метохији готово пуне две деценије били у потпуности уз своју државу и посвећени железничком позиву, као и да су им једина примања зараде које добијају од железнице и да ће приликом доношења било каквих одлука о технолошким вишковима све то бити узето у обзир.

 

Posted in Вести.