Jавни конкурс за пријем у радни однос

„Инфраструктура железнице Србије“ расписала је јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време двадесет инжењера грађевинарства и електротехнике, и то: 12 дипломираних инжењера грађевинарства и 8 инжењера електротехнике, са пројектантским или извођачким лиценцама Инжењерске коморе.

Ново запослени би били ангажовани на пословима управљања пројектима унапређења (модернизације) железничке инфраструктуре, са местом рада у Београду.

Јавни конкурс објављен је 17. новембра 2017. године у дневном листу „Политика“ и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“, а рок за подношење пријава је петнаест дана.

Текст Јавног конкурса за пријем у радни однос на неодређено време, можете погледати овде.