Пословање “Инфраструктуре железнице Србије” а.д. оцењено високом оценом (А+)

Позната британска бонитетна кућа COMPANYWALL BUSINESS, са представништвом у Београду, оценила је пословање „младог“ предузећа „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. веома високом оценом А+.

Од оснивања предузећа 10. августа 2015. године, па до данас, на основу 22 показатеља, финансијских извештаја, података из Завода за статистику и осталих државних тела, израчуната је ова бонитетна оцена и додељен сертификат, као знак стабилног пословања. Свим нашим комитентима, садашњим и будућим, ово признање треба да буде показатељ да са нама могу остварити успешну и квалитетну сарадњу.

 

 

Posted in Вести.