Издата грађевинска дозвола и ускоро се очекује почетак радова на изградњи „брзе“ пруге, Београд – Будимпешта

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 18. јула 2017. године, издало је Решење о грађевинској дозволи за извођење радова, на изградњи пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница, на деоници Стара Пазова – Нови Сад. У питању је прва фаза средње деонице „брзе“ пруге Београд – Будимпешта, која подразумева изградњу вијадукта и тунела „Чортановци“ и  део је  Анекса 3.1, потписаног почетком фебруара 2017. године. Друга фаза радова на овој деоници обухвата реконструкцију постојећег и изградњу другог колосека, односно радове на отвореној прузи, у дужини од око 40 километара, као део Анекса 3.2.

Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова – Нови Сад се финансира из руског државног кредита и за прву фазу радова обезбеђено је 337,6 милиона долара. Извођач радова је руска компанија „РЖД Интернешнл“, са домаћим подизвођачима.

Иначе, предметна деоница је по свим карактеристикама, топографским, геотехничким, хидротехничким, просторним, урбанистичким и еколошким, најтежа и најсложенија деоница пруге од Београда до државне границе са Мађарском.

Овим путем, генерални директор Душан Гарибовић, се захваљује колегама и сарадницима, заслужним за учињене додатне напоре и експедитивност, ради отпочињања овог комплексног пројекта.

У току си припремни радови.

 

Posted in Вести.