Ускоро се очекује завршетак радова на делу барске пруге између Ресника и Вреоца

Квалитетном сарадњом оствареном између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. као Инвеститора, „РЖД Интернешнл“, као Извођача и ЦИП – а у својству Пројектанта, радови на реконструкцији и модернизацији дела барске пруге, на потезу од Ресника до Вреоца су у финалној фази.

Ускоро се очекује завршетак радова на делу барске пруге између Ресника и Вреоца

У досадашњем периоду, завршени су сви главни радови на трупу пруге, осим у станици Бела Река, где се приводе крају.
Ускоро се очекује завршетак радова на делу барске пруге између Ресника и Вреоца
Дуж целе трасе где се радило, положен је нови колосек, тако да је спојен излаз из тунела Бела Река, од стајалишта Ненадовац до станице Вреоци.
Ускоро се очекује завршетак радова на делу барске пруге између Ресника и Вреоца
Тренутно је у току допуна туцаника, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, као и стабилизација колосека, а завршава се и санација пропуста и мостова од Ресника до Вреоца.
Ускоро се очекује завршетак радова на делу барске пруге између Ресника и Вреоца
Интензивни радови се одвијају и на спољњим и унутрашњим електротехничким постројењима.
Ускоро се очекује завршетак радова на делу барске пруге између Ресника и Вреоца
И поред чињенице да су услови рада у самом тунелу Бела Река веома компликовани, комплексни и захтевни, ускоро се очекује полагање колосека и завршетак његове санације.
Технички преглед и пријем изведених радова, планиран је за другу половину јуна, а након тога и само пуштање пруге у саобраћај.

Posted in Вести, Протекли догађаји and tagged .